Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45782
   


Автор вопроса: Мар'яна из города: ОЛЕКСАНДРІЯ :: Вопрос: 47539  
Мар'яна спрашивает:
Розділ 1. Педагогічні та психологічні основи процесів індивідуалізації 1 Поняття і сутність індивідуалізації 1.1 Облік психічних особливостей учнів як психічна основа індивідуалізації навчання 1.2 Спеціальні прийоми роботи зі «слабкими» 1.3 Спеціальні прийоми роботи з інертними і рухливими учнями 1.4 Етап мотивації, як найважливіший чинник успішного навчання математики 2 Особливості індивідуалізації у викладанні математики Розділ 2. Методика застосування індивідуального підходу у викладанні математики 1 Методика використання індивідуалізації на уроках математики Розділ 3. Застосування індивідуального підходу у викладанні математики на практиці
Наш ответ:
Доброго дня, Мар'яно! Перегляньте наступні джерела:
Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод.вид. / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2003. – 280 с.
Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.2 : Особистісно орієнтований підхід : наук.-практ. засади : навч.-метод. посіб. / І. Д.
Бех. – Київ : Либідь, 2003. – 344 с.
Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / уклад. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ : Каравела, 2007. – 418 с.
Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.
Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. педін-тів / за ред.
Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – Київ : Вища школа, 1991. – 184 с.
Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : навч.-метод. посіб. /
В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с.
Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 481с.: іл. – (Серія Альма матір).
Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. / В. А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335 с.
Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників
освітніх організацій : ґендерні аспекти / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с.
Барановська О. В. Індивідуалізація навчання: здобутки, труднощі, перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Барановська // Інноваційні технології в науці і освіті. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724265/1/IX-ConferenceMarch-04-062021-book-страницы-160-164 (3).pdf
Годованок Т. Л. Психологічні аспекти індивідуалізації навчання [Електронний ресурс] / Т. Л. Годованок // Вісник психології і педагогіки : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Психологічні_аспекти_індивідуалізації_навчання.
Павловська Ю. В. Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем [Електронний ресурс] / Ю. В. Павловська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". - 2013. - № 1. - С. 54-58.- Режим доступу: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2013/1/10.pdf.
Токарева Н. М. Основи педагогічної психології [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева. – Кривий Ріг, 2013. – 223 с. - Режим доступу: https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1758/1/пед.пс.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.11.2023 05.58.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мар'яна из города: Новий Стародуб :: Вопрос: 47537  
Мар'яна спрашивает:
Доброї ночі, допоможіть будь ласка підібрати матеріали для написання курсової роботи на тему "Індивідуальний підхід до навчання математики молодших школярів " Прохання:автори повинні бути українськими,література не раніше 2019 року
Наш ответ:
Блищик Я. Р. Індивідуальний підхід до навчання математики молодших школярів [Електронний ресурс] / Я. Р. Блищик // Соціально-гуманітарний вісник. — 2020. — Вип. 32-33. — С. 33-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_32-33_16
Баландіна І. Формувальне оцінювання : потенціал використання в навчальному процесі / І. Баландіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 18-23.
Пучков І. Р. Формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі вивчення математики [Електронний ресурс] / І. Р. Пучков, В. В. Стрілець // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. Спец. вип.. — С. 32-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_sp
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3649/1/educ_2022_211.pdf

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.11.2023 21.28.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таїсія из города: Кременчук :: Вопрос: 47536  
Таїсія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: " Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дошкільників". Завчасно дякую.
Наш ответ:
Болотова О. Математичний турнір "Розумники" проти "Всезнайок" : 6-й рік життя / О. Болотова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 5. — С. 44-46.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Давлічена О. Рятівники : квест із завданнями логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / О. Давлічена, А. Зубко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 55-57.
Ємчик О. Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор [Електронний ресурс] / О. Ємчик, Л. Коменда // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. - Вип. 1(1). — С. 50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__10
Коваленко А. Юні робототехніки : заняття з конструювання для дітей старшої групи : школа мислення / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 23-25.
Математична мозаїка : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 1. — С. 3-31.
Нєнашева А. Ю. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх [Електронний ресурс] / А. Ю. Нєнашева, М. А. Машовець // Молодий вчений. — 2018. — № 10(1). — С. 86-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__22
Никоненко Н. В пошуках захованих скарбів : квест-заняття з логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / Н. Никоненко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 41-45.
Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників [Електронний ресурс] / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_2_18
Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_16

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.11.2023 21.22.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Одеса :: Вопрос: 47523  
Оксана спрашивает:
Педагогічні умови розвитку художньо-образного мислення в умовах закладу позашкільної освіти
Наш ответ:
Масол Л. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання : метод. посіб. [Електронний ресурс] / Л. Масол. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. — 178 с. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32309575.pdf
Чехуніна А. О. Специфіка формування художнього мислення здобувачів музичної освіти [Електронний ресурс] / А. О. Чехуніна // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 89-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_2
Шатайло Н. Розвиток художньо-образного мислення молодших підлітків як світоглядноформуючий процес [Електронний ресурс] / Н. Шатайло // Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 2016. — Вип. 1 (7). — С. 203-213. — Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4074/1/Shatailo__Rozvytok khudozhno-obraznoho myslennia.pdf
https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/2767
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/05.pdf
https://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10ttdits.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/32824/1/Наталiя_Ал_шевс_ка._ред 2021.pdf
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/972/25.pdf?sequence=1

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.11.2023 11.15.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таисия из города: м. Кременчук :: Вопрос: 47512  
Таисия спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою "Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дітей" Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Таїсія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47509.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.11.2023 14.22.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.532571 seconds