Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: Наталія из города: Павлоград :: Вопрос: 46993  
Наталія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти інформоцію до питання " Психолого-педагогічні фактори формування мотивації в учнів НУШ" Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Наталіє! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Антонюк Н. А. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи [Електронний ресурс] / Н. А. Антонюк, Н. С. Пушкар // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 188. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_188_12.
Гасанова А. С. Психолого-педагогічні механізми та прийоми формування навчальної мотивації учнів [Електронний ресурс] / А. С. Гасанова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/psihologo-pedagogicni-mehanizmi-ta-prijomi-formuvanna-navcalnoi-motivacii-ucniv-120065.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Гаугаш Т. М. «Психолого-педагогічні інструменти формування мотивації навчання й пізнавальної діяльності учнів» [Електронний ресурс] / Т. М. Гаугаш // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/psykholoho-pedahohichni-instrumenty-formuvannia-motyvatsii-navchannia-i-piznavalnoi-diialnosti-uchniv-830.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Гречковська Л. П. Формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів [Електронний ресурс] / Л. П. Гречковська // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-motivacii-navcalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-109709.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Гурська О. Педагогіка партнерства : нові орієнтири співпраці з батьками / О. Гурська, І. Самсоненко // Шкільний світ. — 2020. — № 21-22. — С. 5-29.
Ємельянова Т. В. Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ : нова українська школа / Т. В. Ємельянова, В. І. Долбінцева // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 34-36. — С. 5-8.
Кущ О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір : методична сторінка / О. В. Кущ // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 5. — С. 4-6.
Новик І. М. Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів [Електронний ресурс] / І. М. Новик, А. В. Левонюк // Молодий вчений. — 2019. — № 5(1). — С. 156-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__36.
Оніщенко І. В. Інтеграція освітнього процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів : заняття з учителями початкової школи з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 1-2. — С. 6-10.
Черниш О. С. «Соціальна компетентність учнів як чинник формування пізнавальної мотивації в освітньому процесі» [Електронний ресурс] / О. С. Черниш // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/sotsialna-kompetentnist-uchniv-iak-chynnyk-formuvannia-piznavalnoi-motyvatsii-v-osvitnomu-protsesi-842.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Шпичак І. Мотивація професійного зростання педагогів в умовах Нової української ніколи [Електронний ресурс] / І. Шпичак // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 3. — С. 100-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_3_21.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.02.2023 14.59.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Черкаси :: Вопрос: 46989  
Оксана спрашивает:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему:"Формування у молодших школярів відповідального ставлення до навчання" Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Оксано! Радимо Вам використати наступні джерела: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3764/1/educ_2022_240.pdf
https://www.academia.edu/36557520/ФОРМУВАННЯ_ВІДПОВІДАЛЬНОГО_СТАВЛЕННЯ_ДО_НАВЧАННЯ_В_УЧНІВ_ПОЧАТКОВИХ_КЛАСІВ
http://referat-ok.com.ua/work/formuvannja-v-uchniv-vidpovidalnogo-stavlennja-do-navchannja-v-procesi-samostijnoi-roboti/
https://studfile.net/preview/2412551/page:17/
https://ryabushky.lbd-osv.gov.ua/informaciya-dlya-vchiteliv-21-22-04-10-02-2020/
https://journal.kdpu.edu.ua/ped/article/download/6611/6073/10320
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6138/1/Huz, Huz.pdf
https://pidru4niki.com/16040828/psihologiya/stavlennya_uchniv_uchinnya
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21516/Khalko.pdf?sequence=1
https://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13010/1/6Semtsiv.pdf
https://psychologist.net.ua/stymulyuvannya-pozytyvnogo-stavlennya-uchniv-do-navchannya/
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1867/3/Стаття 2014 (1).pdf
http://eprints.zu.edu.ua/32890/1/Шевчук.PDF
http://um.co.ua/9/9-8/9-80255.html
https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/motivaciya-yak-faktor-pidvischennya-navchalnoyi-uspishnosti-molodshih-shkolyariv

– Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання / В.Л.Гулеватий. – Вінниця : [б. в], 2006. – 310с.
– Докучина Т. О. Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху / Т.О. Докучина // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 8. – С. 32-37.
– Чорней І.Д. Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі. / І. Д. Чорней // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 4 (80). – С. 165.
– Бланк Т. В. Формування позитивної мотивації як фактору успіху навчальної діяльності молодших школярів / Т. В. Бланк // Початкове навчання та виховання. –2009. – № 16/18. – С. 2-9.
– Гладиш Т. Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Т.Гладиш // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць. – 2012. – № 6. – С.155.
– Шпак В.П. Відповідальність як критерій ефективності організації навчальної діяльності обдарованих молодших школярів / В. П. Шпак // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 55-58.
– Гузь Н.В. Програма розвитку позитивного ставлення до навчання молодших школярів / Н. В. Гузь // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 58-66.
– Біляєва Н.В. Особливості розвитку ставлення молодших школярів до навчання як провідного ставлення особистості / Н. В. Біляєва // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. – № 8. – С. 181-184.
– Дараган Т. Формуємо позитивне ставлення до навчання / Т. Дараган // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2010. – № 36. – С. 9-10.
– Шпак В.П. Відповідальність як критерій ефективності організації навчальної діяльності обдарованих молодших школярів / В. П. Шпак // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 55-58.
– Артемьєва І.С. Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі / І. С. Артемьєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2013. – Вип. 4. – С. 7-12.
– Шейко Г.Д. Виховання у молодших школярів відповідального ставлення до навчання як психолого-педагогічна проблема / Г. Д. Шейко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2005. – Вип. 4 (28). – С. 140-144.
– Кормило О.М. Програма формування позитивного ставлення молодших школярів до школи / О. М. Кормило // Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. освітньо-метод. журн. – 2012. – № 8. – С. 4-21.
– Шукалова О.С. Чинники становлення пізнавального інтересу як новоутворення молодшого шкільного віку / О. С. Шукалова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № Лют.(Спецвип.: Проект "Когнітивні процеси та творчість" ). – С. 298-302.
– Ібряшкіна Н. Формування у дитини позитивного ставлення до навчання : (матеріали для роботи з батьками) / Н. Ібряшкіна // Початкова школа. – 2010. – № 5. – С. 55-56.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.02.2023 13.25.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Вижниця :: Вопрос: 46982  
Марія спрашивает:
Добрий день. Потрібні джерела на тему: Розвиток емоційного інтелекту в дошкільників. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Маріє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Андрусенко М. П. Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__3.
Андрусенко М. П. Розвиток емоційного інтелекту як фактор духовного виховання дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2016. — Вип. 4. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_3.
Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. О. Бетіна; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — Одеса, 2014. — 19 c.
Войтовська О. Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного й молодшого шкільного віку методами арттерапії [Електронний ресурс] / О. Войтовська // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 68-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_16.
Дідура Л. Місто емоцій : квест для дітей старшої групи з використанням QR-кодів / Л. Дідура, О. Міняйло // Дошкільне виховання. — 2019. — № 7. — С. 15-17.
Здравчева Т. М. «Розвиток емоційного інтелекту дошкільників. Практичні поради» [Електронний ресурс] / Т. М. Здравчева // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-emocijnogo-intelektu-doskilnikiv-prakticni-poradi-307.html. — Дата звернення : 21.02.2023.
Емоційний інтелект : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2019. — № 5. — С. 3-31.
Кондратенко Р. В. Єдність інтелектуальної та емоційної сфер особистості дошкільника у процесі гри / Р. В. Кондратенко // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 33. — С. 498-502.
Литвиненко І. Сучасна дитина у світі почуттів : особливості розвитку емоційного інтелекту дошкільнят / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 3-6.
Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : [зб.] матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 - 16 листоп. 2019 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Акад. «Болашак». — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2019. — 147 c.
Підготовка до школи : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-72.
Позднякова О. В. Розвиток емоційного інтелекту дошкільників на музичних заняттях в ЗДО [Електронний ресурс] / О. В. Позднякова // Креативний простір. — 2022. — № 9. — С. 21-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2022_9_10.
Світич С. Опановуємо емоції в грі / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 7-9.
Сторчака А. М. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. М. Сторчака // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvytok-emotsiinoho-intelektu-ditei-doshkilnoho-viku-627067.html. — Дата звернення : 21.02.2023.
Шпак М. Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі [Електронний ресурс] / М. Шпак // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 10. — С. 125-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2020_10_14.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 21.02.2023 10.01.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Кропивницький, Кіровоградська :: Вопрос: 46980  
Марина спрашивает:
Доброго дня. Будь ласка, порадьте перелік джерел по темі "Формування економічних компетенцій молодших школярів засобами математики".
Наш ответ:
Добрий день, Марино! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/26.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2017_1_35.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24108/1/9.PDF
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6857/Кирпа_кваліфікаційна робота.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/251123/248587
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1404/1/Магістерська робота Алькіної енд.doc
https://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/013-38.pdf
https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8522/1/Формування елементів економічної культури на уроках математики.pdf
https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/20.pdf
https://osvitaua.com/2018/04/64111/

– Економіка на уроках математики / упоряд.: Т.С.Шепель, Н.В.Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с.
– Сасова І.А. Економічна підготовка учнів шкіл : навч. посібник / І.А. Сасова, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – 87 с.
– Сигида С.В. Уроки економіки у початковій школі / С.В. Сегида // Економіка. – 2005. – № 2. – С. 21–22.
– Бахмат Н. В. Формування основ фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики в Новій українській школі / Н.В.Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2021. – № 31. – С. 107-122.
– Слободянюк Н. Основи економічних знань у початкових класах / Н. Слободянюк // Початкова школа. – 2003. – № 11. – С. 20-21.
– Формування економічного мислення молодших школярів : метод. знахідки вчителів початкових класів з поглибленим вивченням основ економіки / Упоряд: О.В. Палига, М.В. Джус. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 136 с.
– Кононенко Т.В. Формування економічних знань молодших школярів на уроках математики / Т. В.Кононенко // Таврійський вісник освіти. – 2017. – № 1. С. 208-212.
– Дашевська С. М. Інтегрований урок математики з елементами економіки в 4 класі / С. М. Дашевська // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 6 – С. 9-12.
– Федотова Н. М. Економічне виховання молодших школярів у процесі вивчення математики / Н. М. Федотова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип. 47. – С. 69-74.
– Шаран О. Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики / О. Шаран, М. Хруник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 13. – С. 284-289.
– Палига О. Формування економічного мислення молодших школярів / О. Палига // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 25-28.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 20.02.2023 14.24.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ксенія из города: Чернівці :: Вопрос: 46978  
Ксенія спрашивает:
Добрий день! Дуже необхідна ваша допомога у пошуку літератури на тему: Етнографія дитинства в українській етнопедагогічній традиції. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам скористатись такими джерелами:
Бєлан Г. Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ - початку ХХ століття / Г. Бєлан // Іст.-пед. альм.. — 2012. — Вип. 1. — С. 4-6.
Гребеньова В. Концептуальні традиції «нативізму» та «емпіризму» в українській субкультурі етнографії дитинства (XX – початок XXI століття) [Електронний ресурс] / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. — 2007. — Вип. 22. — С. 74–78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_22_14.
Гурін Р. С. Народна педагогіка – основа формування національної свідомості майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Р. С. Гурін // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 26. — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_26_23.
Квас О. Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції [Електронний ресурс] / О. Квас // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. — 2011. — Вип. 27. — С. 217-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2011_27_27.
Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції [Електронний ресурс] / О.В. Квас // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2011. — Вип. 12. — С. 182-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_12_41.
Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900 – 1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2014. — № 3. — С. 157-161.
Побірченко Н. Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років [Електронний ресурс] / Н. Побірченко // Історико-педагогічний альманах. — 2012. — Вип. 2. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_4.
Побірченко Н. С. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських Громад (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) / Н. С. Побірченко. — Київ : Науковий світ, 2000. — 199 с.
Сидоренко Т. Д. Український музичний фольклор як джерело народної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. Д. Сидоренко // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 39. — С. 248-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_48.
Сірант Н. Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Сірант // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_29.
Стрижаков А. Н. Заглада як етнограф дитинства [Електронний ресурс] / А. Стрижаков // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 49. — С. 210-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_49_34.
Стрижаков А. О. Дитина в етнопедагогічних поглядах Наталі Заглади / А. О. Стрижаков // Наука і освіта. — 2014. — № 1. — С. 114-118.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 20.02.2023 10.51.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 6.102734 seconds