Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44697
   


Автор вопроса: Олена из города: Харків :: Вопрос: 45933  
Олена спрашивает:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію з теми:"Родинне виховання, як засіб формування особистості". Дякую за відповідь.
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Берегова Н. Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини / Н. Берегова. – Режим доступу: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/6_2020/4.pdf
Вплив родини на розвиток і виховання дитини. – Режим доступу: http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/12_social_pedagog/index_3/vplyv_rodyny_na_rozvytok_i_vykhovannia_dytyny.pdf
Ісатенко Т. Українська національна школа-родина - ціннісний орієнтир суспільства / Т. Ісатенко // Початкова школа. - № 5. - 1997. – с. 8-9.
Йовенко Л. І. Традиційне родинне виховання українців : навчальн. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Йовенко, І. Г. Терешко. – Умань: Софія, 2010 . – 239 с. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Rodyna.pdf
Курченко Н. Організація сімейного виховання другокласників за програмою «школа-родина» в сучасній початковій школі / Н. Курченко. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/543
Лемко Г. І. Сім’я як фактор виховання ціннісних орієнтацій у спадщині М. Стельмаховича / Г. І. Лемко. – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/27/40.pdf
Любчак Л. В. Родинна педагогіка : курс лекцій : посібник. – 2-е вид., доп. / Л. В. Любчак. – Вінниця, 2012. – 150 с.
Олійник І. Родинно-сімейне виховання / І. Олійник // Виховна робота в школі. - 2006. - № 1. - С. 2-13.
Родинна педагогіка : навчально-метод. посібник / А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексєєнко та ін. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
Стельмахович М. Г. Використання української етнопедагогіки в педагогічній пропаганді серед батьків / М. Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1989. – 423 с.
Стельмахович М. Народна педагогіка. Українське родинознавство / М. Стельмахович. - К.: Освіта, 1992.
Стельмахович М. Теорія і практика українського національного виховання / М. Стельмахович. - Івано-Франківськ, 1996. – 179 с.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. - К., 1978.
Чечет В. Педагогика семейного воспитания / В. Чечет. – Минск, 1998.
Фенчак Л. М. Вплив родинних традицій на формування особистості молодшого школяра / Л. М. Фенчак. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2165/1/ВПЛИВ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ.pdf
Школа-родина: аспекти родинного виховання // Початкова школа. - 1997. - № 5.

https://ukrreferat.com/chapters/pedagogika/rol-rodinnogo-vihovannya-v-formuvanni-osobistosti-kursova-robota.html
https://naurok.com.ua/lekciya-dlya-batkiv-rodinno---simeyne-vihovannya-shkolyariv-yak-osnova-stanovlennya-osobistosti-171878.html
https://naurok.com.ua/formuvannya-nacionalno-svidomosti-uchnivsko-molodi-zasobami-rodinnogo-vihovannya-18365.html
https://pidru4niki.com/81755/pedagogika/osnovni_tendentsiyi_suchasnogo_simeynogo_vihovannya

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 20.10.2021 13.42.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тамара из города: Київ :: Вопрос: 45928  
Тамара спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про педагогіку Ш. Амонашвілі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Тамаро! Радимо вам опрацювати наступні джерела:
Амонашвілі Шалва. Істина школи / Шалва Амонашвілі ; [пер. з рос. Твердохліб Л. І.]. — Хмельницький : Поділ. культур.-просвітит. центр ім. М. К. Реріха, 2007. — 73 с.
Амонашвілі Шалва. Мистецтво родинного виховання : пед. есе / Шалва Амонашвілі. — Харків : Школа, 2017. — 398 с.
Богосвятська А. І. Гуманно-особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі у практиці вчителя літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. — 2015. — № 9. — С. 13-18.
Гаряча С. А. Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / С. А. Гаряча // Пед. вісн. — 2013. — № 1/2. — С. 24-26.
Задорожна Л. К. Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті : автореф. дис... канд. філософ. наук / Л. К. Задорожна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2007. — 21 c.
Котова І. С. Тренінгові заняття для класних керівників та батьків : [добірка матеріалів] / І. С. Котова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2015. — № 5. — С. 2-23, 4-а с. обкл.
Матяшук В. Проблема облагородження душі й серця дитини в педагогічній творчості Ш. О. Амонашвілі / В. Матяшук // Молодь і ринок. — 2013. — № 10. — С. 59-62.
Машкіна Л. А. Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. / Л. А. Машкіна, Л. В. Зданевич; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. — Хмельниц., 2008. — 232 c.
Мигуш О. М. Хто виховує себе, той виховує інших / О. М. Мигуш // Пед. вісн.. — 2012. — № 1 (спец. вип.). — С. 38-39.
Савчук Л. Метод проектів та його застосування в навчанні дітей з особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Дефектологія. — 2010. — № 1. — С. 24-30.
Скриль О. І. Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі [Електронний ресурс] / О. І. Скриль // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 32. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_32_20.
Суріна Г. Ю. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі / Г. Ю. Суріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 34. — С. 115-118.
Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / уклад.: І. І. Киричок; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин, 2011. — 241 c.
Терезюк О. Т. Той, хто несе світло духовності й мудрості / О. Т. Терезюк // Пед. вісн.. — 2012. — № 1 (спец. вип.). — С. 28-30.
Хроменко І. Цілюща сила Педагогічної Любові Ш. О. Амонашвілі : сузір’я видатних педагогів : [життя і діяльність, педагогічні погляди] / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 7-8. — С. 32-37.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 15.10.2021 11.43.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Вінниця :: Вопрос: 45926  
Надія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми:" Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо вам скористатися наступними джерелами:
Артемова Л. В. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України. – Режим доступу: https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/37.html
Баранюк І. Василь Сухомлинський про засади педагогічої впливовості слова вчителя [Електронний ресурс] / І. Баранюк // Наукові записки К ДНУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 99. – С. 58-65. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53036392.pdf
Бондар Л. С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В. О.Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С.3-10.
Врочинська Л. І. В.О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей [Електронний ресурс] / Л. І. Врочинська. – Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5466/1/Vroshinska.pdf
Ідеї В. О. Сухомлинського і становлення Нової української школи : матеріали студентської науково-теоретичної конференції [Електронний ресурс] / уклад. Г. М. Якименко, М. В. Савченко. – Режим доступу: http://kshpk.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Посібник-.pdf
Калініченко Л. Вплив трудової підготовки на загальний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. Калініченко. – Режим доступу: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15312
Копієвська Л. В. О. Сухомлинський про виховання моральної краси / Л. В. Копієвська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 5-6.
Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського / О. Лавроненко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 9-11.
Марусинець М. В. В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення [Електронний ресурс] / М. В. Марусинець. – Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/63-2018/29.pdf
Мельник Н. Методичні ідеї педагогічної системи Василя Сухомлинського в контексті нової української школи [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Нова педагогічна думка. - 2019. - № 3 (99). – С. 127-133. – Режим доступу: https://roippo.org.ua/upload/documents/statti/99/36.pdf
https://vseosvita.ua/library/dopovid-pedagogicna-dialnist-i-pogladi-vosuhomlinskogo-377363.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14192/
http://dnz238.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/pedagogichna_spadschina_v_o_suhomlinsjkogo/
http://library.rshu.edu.ua/virtualni-vystavki/34-zagalnyj-rozdil/763-tvori-vidatnogo-ukrajinskogo-pedagoga
https://www.freepapers.ru/16/pedagogchna-spadshhina-ta-prosvtnicka-dyalnst/13424.130206.list1.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14939/

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.10.2021 12.10.56 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Суми :: Вопрос: 45922  
Світлана спрашивает:
Добрий день. Шукаю інформацію про педагогічну діяльність Михайла Остроградського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Горбачук М. Л. Михайло Васильович Остроградський і його роль у розвитку математики / М. Л. Горбачук, А. М. Самойленко // Укр. мат. Журн. — 2001. — 53, № 8. — С. 1011-1023.
Добровольський В. О. Михайло Васильович Остроградський : Нарис життя та діяльн. / В. О. Добровольський. — Київ : Ін-т математики НАН України, 2001. — 87 c.
Зелюк В. В. Остроградський і сучасність / В. В. Зелюк // Постметодика. — 2011. — № 3. — С. 10-12.
Коваленко О. Українець, який передбачив квантову механіку : забуті імена / О. Коваленко // Освіта України. — 2014. — 14 квіт. — С. 15.
Коляда І. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури : історія України. 9 клас / І. Коляда, А. Федорук // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 18-26.
Кулик Н. Великий геометр : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 4 жовтня. — С. 14-15.
Лебедик Л. В. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського як методологічна основа підготовки викладачів вищих навчальних закладів споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Л. В. Лебедик // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 6. — С. 22-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_6_6.
Михайло Васильович Остроградський (до 200-річчя з дня народження) / ред.: А. Самойленко, Г. Сита. — Київ : Ін-т математики, 2001. — 127 c. — (Математика і її застосув. Пр. ін-ту математики НАН України; Т. 37).
Михайло Васильович Остроградський : [про українського математика] // Країна знань. — 2016. — № 1-2. — С. 56, 3-я с. обкл.
Рябуха А. Ю. Використяння педагогічної спадщини М. В. Остроградського у підготовці майбутніх учителів фізики [Електронний ресурс] / А. Ю. Рябуха, І. В. Кривошапка // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 6. — С. 83-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_20.
Семеновська Л. Засадничі аспекти дидактичного вчення М. Остроградського [Електронний ресурс] / Л. Семеновська // Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 69. — С. 89-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2017_69_18.
Семеновська Л. А. Педагогічні ідеї та діяльність М. В. Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х — початок 60-х рр. XIX ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Семеновська ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2005. — 20 с.
Сита Г. «...Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…» : до 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського [Електронний ресурс] / Г. Сита // Вісник Національної академії наук України. — 2001. — № 9. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_7.
Сявавко Є. І. Народознавча культура як складова педагогічної культури М. Остроградського та його послідовників [Електронний ресурс] / Є. І. Сявавко, Т. М. Файник // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 6. — С. 91-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_22.
Шмигевський М. В. Михайло Васильович Остроградський : [про українського математика] / М. В. Шмигевський // Країна знань. — 2012. — № 5. — 3-я с. обкл., с. 48.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.10.2021 08.44.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Збараж :: Вопрос: 45909  
Надія спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Мені необхідні джерела (інтернет посилання) про проєктну діяльність учнів на уроках української мови. Буду вдячна за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Дика Н. Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів [Електронний ресурс] / Н. Дика, О. Глазова // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 145-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2019_3-4_22.
Матеріал «Метод проектів на уроках української мови та літератури» [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/material-metod-proektiv-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-8573.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Метод проєктів на уроках української мови і літератури [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metod-proektiv-na-urokah-ukrainskoi-movi-i-literaturi-198765.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Молчанюк О. В. Проєктна діяльність – перспективна складова освітнього процесу [Електронний ресурс] / О. В. Молчанюк, О. О. Пальчик // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 15. — С. 206-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_15_15.
Презентація. «Навчальні проекти на уроках української мови та літератури» [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya-navchalni-proekti-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-51591.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Презентація на тему: «Проектна діяльність на уроках української мови та літератури» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-proektna-dialnist-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-416307.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Проект «Рідна мова в рідній школі» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/proekt-ridna-mova-v-ridnij-skoli-98392.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Проектні технології на уроках української мови та літератури [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/proektni-tehnologii-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-83935.html. — Дата звернення : 05.10.2021.
Учнівський навчальний проект з Української мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ucnivskij-navcalnij-proekt-z-ukrainskoi-movi-399370.html. — Дата звернення : 05.10.2021.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 5.10.2021 11.39.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.369259 seconds