Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 47489  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми «Актуальні етнотрадицій, які справляють найбільший виховний вплив на молодь»
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Косиченко В.А. Термінологічний аналіз основних понять з проблеми виховання молоді на засадах етнокультурних традицій. – Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2013/33/37.pdf
https://studfile.net/preview/5474242/page:8/
– Етнотрадиції українського народу і їх виховний вплив на студентську молодь.– Режим доступу:
https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=530629&lang=it
– А.А.Марушкевич Педагогіка вищої школи: ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. – Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/marushkevych.pdf
– Буркало Н.І. Особливості етновиховного впливу родини на формування майбутніх поколінь. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012/Psihologia/12_114140.doc.htm

– Етнопедагогіка. Ч. 1: навч. посібник. – Київ, 2003. – 149 с.
– Етнотрадиції українського народу і їх виховний вплив на студентську молодь // Позакласний час. – 2008. – № 1. – С. 107-109.
– Щербань П. В українській родині завжди шанувалося природне право дитини керуватися власною волею та розумом : народні традиції та їх роль у національному вихованні дітей та молоді / П. Щербань // Сільська школа. – 2001. –№ 50-51. – С.6.
– Улезько Т. Виховання учнівської молоді на традиціях і обрядах рідного краю / Т. Улезько // Директор школи. Шкільний світ. – 2017. – № 1/2. – С. 85-89.
– Черненко Г. М. Виховання моральної культури поведінки в учнів засобами фольклору / Г. М. Черненко, В. М. Овсюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 104. – С. 226-231.
– Хомич О. О. Традиції та особливості застосування народних рухливих ігор, забав, розваг та видів боротьби у життєдіяльності молоді / О. О. Хомич, О. В. Слімаковський, Н. Б. Малетич, О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33), Т. 2 : (Н-Я). – С. 384-389.
– Дешиця (Квас) Н. В. Національна ідея у системі виховання / Н. В. Дешиця (Квас) // Вікова спадщина українського народу: регіональний аспект : зб. наук. статей / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Львівський навч.-наук. центр проф. освіти, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І.Франка, Навч.-метод. центр проф.-тех. освіти у Львівській області, ДНЗ "Художнє професійно-технічне училище імені І. П. Станька". – Львів : Сполом, 2019. – С. 26-36.
– Полторак Г. М. Духовно-моральне виховання молоді і національне відродження України : [ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми професійного становлення молоді на основі духовно-моральних цінностей"] / Г. М. Полторак, Н. В. Ільницька, Л. Н. Пономарьова // Педагогіка толерантності. – 2006. – № 4. – С. 142-155.
– Дубницька О. М. Національне виховання молоді засобами народної художньої творчості / О. М. Дубницька // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи = Modern Trends in Development of Education and Science: problems and perspectives : зб. наук. праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Бережанський агротехнічний інститут, Львівський медичний інститут, Mi?dzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w ?om?. – Київ ; Львів ; Бережани, 2023. – Вип. 12. – С. 80-86.
– Чепіль М. М. Українська національна ідея як ціннісна орієнтація у вихованні молоді / М. М. Чепіль // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. статей] / Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет. – 2005. – Педагогічні науки, № 1. – С. 111-116.
– Чепіль М. Етнопедагогічні засади виховання української молоді / М. Чепіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 9. – С. 10-16.
– Щербань П. Народні традиції та їхня роль у національному вихованні дітей і молоді / П. Щербань // Національне виховання в сім"ї. – Київ, 2000. – С.133-139.
– Ярова М. Національне відродження України і виховання молоді засобами народної пісенної творчості / М. Ярова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7 (12) : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції " Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квіт. 2009 р. : до 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – С. 24-28.
– Кубіцька О. Наукові основи формування народознавчої компетентності молоді / О. Кубіцька // Дидактика: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції "Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема" : зб. наук. праць / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – С. 176-178.
– Юда Л. А. Роль етнопедагогічних традицій у формуванні національної свідомості молоді / Л. А. Юда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 50. – С. 231-234.
– Кирилюк В. М. Практичні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами фольклорного мистецтва / В. М. Кирилюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. Серія: Психолого-педагогічні науки, Вип. 4. – С. 86-90.
– Калюжна О. І. Морально-естетичне виховання молоді засобами музичного фольклору / О. І. Калюжна // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2. – С. 56-59.
– Луцик В. Використання музичного фольклору (обрядової пісні) в музично-естетичному вихованні учнівської молоді / В. Луцик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VIII Всеукр. науково-практичної конференції, Київ, 12-13 трав. 2005 р.: У 6 т. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 103-105.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.10.2023 11.52.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Кременчук :: Запитання: 47471  
Марія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової. Тема "Інтегрований підхід у початкових класах на уроках математики". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47470. Також ви можете опрацювати наступні джерела:
Глинянська Л. В. Упровадження інтегрованого навчання на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. В. Глинянська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/uprovadzenna-integrovanogo-navcanna-na-urokah-matematiki-369542.html. — Дата звернення : 23.10.2023.
Дубович Л. Ці веселі числа : бінарний урок англійської мови та математики : 1-й клас / Л. Дубович // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 3-4. — С. 48-60.
З досвіду роботи одного навчального закладу : [добірка матеріалів] // Початкова школа. — 2020. — № 7. — С. 38-52.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Кіщук Н. Розвиток аналітичного мислення молодших школярів на образно-графічному пізнавальному рівні : інформаційні технології / Н. Кіщук // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2019. — № 4. — С. 23-32.
Костенко О. Грамоти вчиться - завжди знадобиться : інтегрований урок : 1-й клас / О. Костенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 41-47.
Круглова С. В. Стаття на тему: «Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів» [Електронний ресурс] / С. В. Круглова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/stattia-na-temu-intehrovanyi-urok-iak-odna-z-netradytsiinykh-form-orhanizatsii-navchannia-molodshykh-shkoliariv-698692.html. — Дата звернення : 23.10.2023.
Кучерява О. В. Розв’язування задач, які містять одиниці довжини. Порівняння довжини відрізків : нестандартний урок математики в 1-му класі / О. В. Кучерява // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 31-33. — С. 57-59.
Масюк О. Р. Розвиток математичних здібностей учнів у новій українській школі [Електронний ресурс] / О. Р. Масюк // Новий Колегiум. — 2019. — № 1. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2019_1_9.
Математичні знахідки : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 3. — С. 45-64.
Михайленко Л. Подорож на острів скарбів : інтегрований урок : 4-й клас / Л. Михайленко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 21-22. — С. 56-67.
Орос В. М. Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2022. — Вип. 1. — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_48.
Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 р. № 1/9-430 / Україна. Міністерство освіти і науки // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 25-27. — С. 5-32.
Шевчук М. О. Презентація «Інтегроване навчання в початковій школі» [Електронний ресурс] / М. О. Шевчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-integrovane-navcanna-v-pocatkovij-skoli-200765.html. — Дата звернення : 23.10.2023.
Шулик Т. В. Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі [Електронний ресурс] / Т. В. Шулик // ScienceRise. Pedagogical Education. — 2017. — № 11. — С. 17-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_11_6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2023 15.48.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кременчук :: Запитання: 47470  
Вікторія запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, джерела до курсової роботи на тему "Формування в учнів інтересу до уроків математики в початкових класах НУШ". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо до опрацювання таку літературу:
Бєлінська І. В. Які математичні компетентності слід формувати в новій українській школі: думка вчителів [Електронний ресурс] / І. В. Бєлінська, О. І. Гірний // Фізико-математична освіта. — 2019. — Вип. 2. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2019_2_4.
Бурда М. Реалізація реформи нової української школи у навчанні математики : з академії педагогічних наук / М. Бурда, О. Вашуленко // Математика в рідній школі. — 2022. — № 2-3. — С. 2-6.
Вовчук Н. Круїз, похід, поїздка чи політ - мандруймо, пізнаваймо білий світ! : рекомендації для проведення тематичного місяця у 3-му класі / Н. Вовчук, Я. Костів // Учитель початкової школи. — 2020. — № 7-8. — С. 22-27.
Жмуренко О. Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи [Електронний ресурс] / О. Жмуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2019. — № 4. — С. 77-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnvp_2019_4_9.
Заїка А. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків математики для 3 класу, створене за навчально-методичним комплектом (автори: Антоніна Заїка, Світлана Тарнавська; видавництво «Підручники і посібники», 2020) : нова українська школа / А. Заїка, С. Тарнавська // Початкова школа. — 2020. — № 8. — С. 30-41.
Коломієць А. М. Реалізація виховного потенціалу уроків математики в умовах нової української школи [Електронний ресурс] / А. М. Коломієць, Т. С. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2022. — Вип. 64. — С. 78-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2022_64_10.
Масюк О. Р. Розвиток математичних здібностей учнів у новій українській школі [Електронний ресурс] / О. Р. Масюк // Новий Колегiум. — 2019. — № 1. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2019_1_9.
Математика навколо нас : задачі з математики для учнів 1-4 класів / О. М. Мигуш [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 61-70.
Міськова Н. М. Особливості запровадження компетентнісного підходу в навчанні математики у контексті нової української школи [Електронний ресурс] / Н. М. Міськова, І. О. Міськова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2019. — Вип. 1. — С. 116-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2019_1_15.
Орос В. М. Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2022. — Вип. 1. — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_48.
Перебийніс С. Когнітивні освітні технології ХХІ століття. Використання ментальних карт на уроках математики : сучасні технології / С. Перебийніс // Математика в рідній школі. — 2022. — № 1. — С. 17-30.
Петрова Г. М. Формування обчислювальних навичок на уроках математики в початкових класах [Електронний ресурс] / Г. М. Петрова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-obcisluvalnih-navicok-na-urokah-matematiki-v-pocatkovih-klasah-80056.html. — Дата звернення : 23.10.2023.
Слюсар Ю. Навчатися з набором лего цікаво, весело і легко : добірка ігор і вправ для учнів 1-2-го класів / Ю. Слюсар // Учитель початкової школи. — 2020. — № 7-8. — С. 28-29.
Тематичні дні у першому класі : на допомогу вчителю НУШ : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2020. — № 2. — С. 3-6.
Тематичні дні у першому класі : на допомогу вчителю НУШ : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2020. — № 3. - С. 3-6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2023 14.29.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47459  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка. з темою :"Вплив дитячого соціального оточення на розвиток особистості дитини". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://naurok.com.ua/stattya-vpliv-seredovischa-na-rozvitok-osobistosti-250073.html
https://pidru4niki.com/17780604/psihologiya/vpliv_sotsialnih_umov_zhittya_psihichniy_rozvitok_ditini
http://www.nbuv.gov.ua/node/5978
https://ua-referat.com/Вплив_середовища_на_розвиток_особистості_дитини
http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/2765/1/Вплив сімейного виховання на формування особистості.pdf
https://dspu.edu.ua/pedagogics/arhiv/29_ch1_2014/15.pdf
https://studfile.net/preview/5258409/page:2/
https://studfile.net/preview/5721462/page:20/
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_4/7.pdf
https://pidru4niki.com/16550616/psihologiya/formuvannya_osobistosti_doshkilnika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11582/1/Дошкільне соціальне середовище як фактор первинної соціалізації дитини.pdf
https://westudents.com.ua/glavy/76383-61-umovi-rozvitku-osobistost-ditini-doshklnogo-vku.html

– Хоцевич М. Особливості психологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку / М. Хоцевич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій / Київський ін-т бізнесу та технологій. – Київ : КІБІТ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 78-79.
– Богза М. І. Вплив середовища на психічний розвиток дітей / М.І. Богза // Психологічна газета. – 2006. – № 19. – С. 26-31.
– Кравченко Т. Сучасна сім"я і її вплив на соціальний розвиток дітей / Т. Кравченко // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Астон, 2002. – Вип. 4. – С. 128-138.
– Романюк О. О. Вплив чинників навколишнього і соціального середовищ на інтелектуальний розвиток дітей / О. О. Романюк, Л. І. Микитенко // Екологічний вісник : Науково-популярний екологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 21-22.
– Фіцула М.М. Вплив середовища на розвиток і формування особистості / Фіцула М.М. // Фіцула М.М. Педагогіка : посібник. – Київ, 2001. – С.53-56.
– Руденко І. Вплив стилю сімейного спілкування на розвиток особистості дитини / І. Руденко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : збі. Наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 31. – С. 152-156.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.10.2023 11.06.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: м. Кременчук :: Запитання: 47450  
Таїсія запитує:
оброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуко літератури на тему: " Роль художньої літератури в моральному розвитку дітей". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Байбароша М. О. Художні літературні твори як засіб виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. О. Байбароша Бурса // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hudozni-literaturni-tvori-ak-zasib-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-290168.html. — Дата звернення : 16.10.2023.
Богачук Ю. В. Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Богачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2016. — Вип. 31. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_31_7.
Богуш А. М. Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / А. М. Богуш, І. Попова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 1. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_1_42.
Глушкова Л. І. Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / Л. І. Глушкова // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 4. — С. 40-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_10.
Грипич С. Н. Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини [Електронний ресурс] / С. Н. Грипич // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2012. — Вип. 5. — С. 136-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_32.
Дмитренко К. А. Розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку засобами сучасної художньої літератури [Електронний ресурс] / К. А. Дмитренко, Ю. В. Сирова, С. В. Колосова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 128-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__28.
Жаркова Р. Гендерно чутливе читання дитячих книжок : формування уявлень про стать і гендер засобами літературних творів : морально-етичне виховання / Р. Жаркова // Учитель початкової школи. — 2019. — № 2. — С. 6-9.
Карплюк В. В. Морально-етичне виховання дошкільнят засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / В. В. Карплюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/moralno-eticne-vihovanna-doskilnat-zasobami-hudoznoi-literaturi-509173.html. — Дата звернення : 16.10.2023.
Катаєва Т. Т. Літературно-музична година-спомин "Василь Сухомлинський. Щоб у серці жила Батьківщина" / Т. Т. Катаєва // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 18-20.
Коваль, Т. А. Книга наших казок - світ, де збуваються мрії! : проект освітньої роботи : старший дошкільний вік / Т. А. Коваль // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 18-24.
Кондратюк С. Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого : комплектуємо методичний кабінет / С. Кондратюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 12. — С. 19-24.
Косенко Н. Читацьке гніздо : з досвіду впровадження буккросингу в закладі дошкільної освіти : конкурс «Наш садок повен книжок» / Н. Косенко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 5. — С. 24-25.
Пілат В. І. Формування читацької компетентності учнів з особливими освітніми потребами : професійні орієнтири / В. І. Пілат// Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 6. — С. 2-6.
Шкляр Н. А. Проблема соціалізації дошкільників засобами художньої літератури у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. А. Шкляр // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2017. — Вип. 21(2). — С. 357-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2017_21(2)__34.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.10.2023 21.01.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.020573 seconds