Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: Юля із міста: Радомишль :: Запитання: 47098  
Юля запитує:
Формування психологічної довіри у роботі з дітьми: особливості
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47081.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 12.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 47092  
Зоряна запитує:
Добрий день. Цікавить таке питання: особистість у сучасній психології. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Скористайтесь такою літературою:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Арістова Н. Аналіз сутності феномену «Особистість» в сучасній психолого-педагогічний літературі [Електронний ресурс] / Н. Арістова // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_5.
Асєєва Ю. О. Професіогенез професійних установок особистості [Електронний ресурс] / Ю. О. Асєєва // Наука і освіта. — 2015. — № 3. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_3.
Волинець Н. В. Теоретичний аналіз категорії «психологічне благополуччя особистості» у сучасній психологічній науці [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 4-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_3.
Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Кириченко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 244 с. : рис., табл.
Литвин-Кіндратюк С. Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології [Електронний ресурс] / С. Литвин-Кіндратюк // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 16-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_4.
Мамчук Л. П. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / Л. П. Мамчук, В. М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31.
Никифорова Л. А. Особистість і форми її самореалізації : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Л. А. Никифорова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с.
Сидоренко І. Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / І. Г. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 17 с.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології [Електронний ресурс] / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.
Ткачишина О. Р. Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Ткачишина // Габітус. — 2021. — Вип. 24(2). — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_24(2)__21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.03.2023 06.08.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м.Кривий Ріг :: Запитання: 47091  
Олена запитує:
Причини виникнення дизартрії
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Галущенко В. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / В. Галущенко ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — О., 2012. — 20 с. : рис., табл.
Голуб А. Корекція порушення усного мовлення при дизартріях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / А. Голуб ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 17 с. : рис., табл.
Марченко І. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / І. Марченко, О. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94, [8] с. : іл.
Пахомова Н. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Пахомова. — 3-тє вид., допов., випр. — Полтава : АСМІ, 2012. — 107 с. : рис., табл.
Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / уклад. М. К. Шеремет [та ін.] ; заг. ред. М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. — 2-ге вид., зм. і доп. — Київ : КНТ, 2008. — 380 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.03.2023 23.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47090  
Юлія запитує:
Посттравматичний стресовий розлад:симптоми та супутні проблеми
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бучок Ю. С. Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування [Електронний ресурс] / Ю. С. Бучок // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 3. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2014_22_3_10.
Бучок Ю. С. Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Ю. С. Бучок; НАМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Харків, 2016. — 20.
Галич М. Ю. Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика [Електронний ресурс] / М. Ю. Галич, В. В. Литвин // Юридична психологія. — 2022. — № 1. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2022_1_5.
Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу [Електронний ресурс] / Б. А. Гунько // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2015. — Т. 19, № 1. — С. 216-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2015_19_1_59.
Євдокімова О. О. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях [Електронний ресурс] / О. О. Євдокімова, В. І. Заворотний // Право і Безпека. — 2014. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_43.
Ільницька Т. Ю. Клінічний патоморфоз симптомів гіперкінетичного розладу та посттравматичного стресового розладу у ветеранів бойових дій на сході України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька, І. А. Марценковський // Український вісник психоневрології. — 2017. — Т. 25, вип. 4. — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_4_7.
Ільницька Т. Ю. Клінічний поліморфізм симптомів гіперкінетичного розладу у ветеранів військових дій на сході України під впливом посттравматичного стресового розладу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька // Архів психіатрії. — 2017. — Т. 23, № 3. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2017_23_3_4.
Коваль І. А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці [Електронний ресурс] / І. А. Коваль // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 27. — С. 210-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_27_20.
Кулаєць В. М. Післятравматичний стресовий розлад як основний симптомокомплекс типових постстресових розладів у практиці лікаря-інтерніста [Електронний ресурс] / В. М. Кулаєць, Н. М. Кулаєць // Терапевтика імені професора М. М. Бережницького. — 2021. — Т. 2, № 4. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terap_2021_2_4_5.
Марціновська І. П. Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 178-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_36.
Матяш М. М. Особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції - український синдром / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Лікар. справа. — 2014. — № 12. — С. 105-112.
Скрипник К. І. Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя [Електронний ресурс] / К. І. Скрипник, І. Є. Жигаренко, В. Ю. Завацький, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 3. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_3_7.
Слюсар І. М. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Слюсар; М-во внутрішніх справ України; Київ. юрид. ін-т. — Київ : Друкарня ФПУ, 2005. — 57 c.
Чистовська Ю. Особливості психічного здоров’я осіб із посттравматичним стресовим розладом [Електронний ресурс] / Ю. Чистовська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_3_9.
Шиць А. М. Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичний стресовим розладом [Електронний ресурс] / А. М. Шиць, В. А. Березовський, С. Є. Мостовий, О. Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини. — 2016. — Вип. 23. — С. 232-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Savm_2016_23_29.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47089  
Юлія запитує:
Підготовка до першої спихологічної допомоги
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондаровська В. М. Особливості підготовки і проведення соціально-психологічного тренінгу. Допомога кризовим сім’ям / В. М. Бондаровська, О. Куриленко, Т. Гуцаленко. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. — 103 с. : табл. — (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека) (Соціальний педагог. Бібліотека).
Каплуненко Я. Ю. Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій [Електронний ресурс] / Я. Ю. Каплуненко // Психологія та психосоціальні інтервенції. — 2020. — Т. 3. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppi_2020_3_8.
Левенець О. А. Інтегративний підхід під час надання психологічної допомоги [Електронний ресурс] / О. А. Левенець // Юридична психологія. — 2015. — № 2. — С. 95-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_2_10.
Москалець В. П. Психологічна допомога особистості у суспільстві сьогодення: спроба актуалізації [Електронний ресурс] / В. П. Москалець, І. Е. Ковальська. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_4_21.
Олійник О. О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Питання культурології. — 2014. — Вип. 30. — С. 88-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2014_30_13.
Оніщенко Н. В. Феноменологія психологічної допомоги [Електронний ресурс] / Н. В. Оніщенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 42. — С. 74-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_14.
Оніщенко Н. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2013. — Вип. 31. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_31_6.
Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2014. — 402 с. : табл.
Пуляк О. Підготовка студентів до надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. Пуляк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. — 2013. — Вип. 4(1). — С. 320-323. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4(1)__73.
Уварова С. Г. Особливості підготовки волонтерів з надання екстреної телефонної психологічної допомоги [Електронний ресурс] / С. Г. Уварова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 1. — С. 258-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_1_30.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.29.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.886181 seconds