Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43508
   


Автор вопроса: Юля из города: Львів :: Вопрос: 45476  
Юля спрашивает:
Йосафат Коциловський
Наш ответ:
Бадяк В. Наш владика: Життя та посмертні митарства перемишльського єпископа Йосафата Коциловського [Текст] / В. Бадяк ; Суспільно-культурне товариство "Надсяння". - Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 2000. — 110 с.
Богдан Прах. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації ЛемКівщини [Електронний ресурс] : у 2-х томах, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989). Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015. – lxxxvi 722 c. — Режим доступу: http://www.er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/539/Prach_Peremysl Eparch.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Єгрешій О. І. Місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р.у Галичині [Електронний ресурс] / О. І. Єгрешій // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 176-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_20
Злочин / упоряд. П.Кардаш. - 2-е вид. - Мельбурн ; Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 560 с.
Липовецький С. Бандерівці : 200 історій з ХХ ст. / С. Липовецький ; в кн. використ. фото Центру Дослідження Визвольного Руху (ЦДВР)... - Львів : Піраміда, 2017. - 563 c.
Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я [Електронний ресурс] / Гол. ред. Р.А. Горбань. — Вип. 7: до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. — Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. — 270 с. — Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28773/1/69_Добрий Пастир_07_2015-split-merge.pdf
Пам’яті перемиського владики кир Йосафата Коциловського [Текст] : спомин. - Мюнхен : Вид-во "Християнський голос", 1956. — 47 с.
Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки [Електронний ресурс] / Л. Третяк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2007. — Вип. 9. — С. 333-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2007_9_41
Україна - Польща 1920 - 1939 pp.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. — 624 с.

.: Раздел: История :: 28.04.2021 19.40.09 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маріола из города: Варшава :: Вопрос: 45475  
Маріола спрашивает:
Діяльність учнів Грушевського у ровоєнному Львові.
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гордієнко Д. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип'якевичем (лютий 1906 - червень 1930 рр.), упоряд. Н. Халак, Л., 2015, 156 с. (Рец.:) [Електронний ресурс] / Д. Гордієнко // Ucraina magna. - 2016. - Vol. 1. - С. 422-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_32
Заболотна І. І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського [Електронний ресурс] / І. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 12-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_4
Полянський О. А. Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики) [Електронний ресурс] / О. А. Полянський, Р. І. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 582-595. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_70
Тельвак В. В. Грушевськіана Івана Крип’якевича (до 1939 року) [Електронний ресурс] / В. В. Тельвак // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2014. — Вип. 7. — С. 185-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2014_7_15
Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2015. — Вип. 23. — С. 89-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2015_23_17
Тельвак В. Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_9
Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 160-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_11
Тельвак В. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 36. — С. 18–35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2015_36_4
Тельвак В. Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 40. — С. 145–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2017_40_12
Труба Р. Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 543-556. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_47
Труба Р. Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. Труба // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_6
Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) [Електронний ресурс] / Н. В. Халак // Українська біографістика. — 2013. — Вип. 10. — С. 340-357. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_22

.: Раздел: История :: 28.04.2021 19.23.22 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Варвара из города: Бердичів :: Вопрос: 45474  
Варвара спрашивает:
Потрібна література про творчість Юрія Винничука. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Варваро! Перегляньте таку літературу:
Бокшань Г. Містифікована біографія Івана Вагилевича в романі Юрія Винничука «Лютеція» [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2020. — № 15. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2020_15_3.
Єщенко М. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука «Святе сімейство» [Електронний ресурс] / М. Єщенко // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 298-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_38.
Кизименко О. «Місце для дракона» Ю. Винничука — повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони» : урок-дослідження : 8 клас / О. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 1-2. — С. 13-19.
Коваленко Д. Інтертекстуальний простір роману Юрія Винничука «Танго смерті» [Електронний ресурс] / Д. Коваленко // Слово і час. — 2018. — № 2. — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_2_13.
Колотигіна О. Проблема етнічної ідентичності в сучасній українській літературі / О. Колотигіна // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 14-15.
Косарєва Г. Опозиція образів «свій / чужий (інший)» у сучасній українській і польській прозі (на матеріалі романів Юрія Винничука «Танґо смерті» та Стефана Хвіна «Ганеман») [Електронний ресурс] / Г. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 12. — С. 303-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2015_12_29.
Левченко Г. Трюк, атракціон і гротеск у поетиці роману Юрія Винничука «Танго смерті» [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Сучасні літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 264-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2017_14_25.
Пастух М. Юрій Винничук «Легенди Львова» / М. Пастух // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 7-9. — С. 66-70.
Підкуймуха Л. Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Л. Підкуймуха // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 125-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_33.
Пухонська О. Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі «Танґо смерті» Юрія Винничука та «Храм Афродіти» Олександра Стражного) [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 126(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126(2)__28.
Рябченко М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука [Електронний ресурс] / М. Рябченко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 360-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__50.
Семків Р. Бурлеск і пародія у творчості Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Р. Семків // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2015. — Т. 176. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2015_176_11.
Фуц Ю. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука «Мальва Ланда» [Електронний ресурс] / Ю. Фуц // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 1. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_43.
Цокало В. Автобіографізм як жанрова домінанта твору Юрія Винничука «Груші в тісті» [Електронний ресурс] / В. Цокало // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 204-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_22.

.: Раздел: Литература :: 28.04.2021 15.19.40 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Єва из города: Рівне :: Вопрос: 45473  
Єва спрашивает:
Добрий день. Мене цікавить життя і творчість Докії Гуменної. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Єва! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31778. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Василенко В. Реінкарнація пам’яті, або Портрет покоління в інтер’єрі часу: «Діти чумацького шляху» Докії Гуменної : діаспора / В. Василенко // Слово і Час. — 2019. — № 9. — С. 81-100.
Джигун Л. Літературний автобіографізм в мемуарах Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Л. Джигун // Філологічний дискурс. — 2016. — Вип. 3. — С. 40-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_3_7.
Лаврусенко М. Часопростір художньої прози Докії Гуменної про дохристиянську епоху [Електронний ресурс] / М. Лаврусенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 147-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__21.
Пепа В. Київ Докії Гуменної / В. Пепа // Літературна Україна. — 2017. — 6 квіт. — С. 8-9.
Родигіна В. Докія Гуменна: шукання себе у спогадах часів еміграції / В. Родигіна // Дивослово. — 2014. — № 4. — С. 45-51.
Родигіна В. Збереження мовно-етнічної ідентичності в умовах еміграції (на матеріалі мемуаристики Докії Гуменної) [Електронний ресурс] / В. Родигіна // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 10. — С. 321-323. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_10_78.
Саранча Г. Докія Гуменна: життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 295-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_61.
Саранча Г. Докія Гуменна: проблема становлення та початок літературної творчості письменниці [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 137-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_13.
Сачко Д. Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Scriptorium nostrum. — 2014. — № 1. — С. 187-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2014_1_16.
Сачко Д. Докія Гуменна: інтелектуальна біографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Д. Сачко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2018. — 20 с.
Сачко Д. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. — 2017. — Вип. 25. — С. 120-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2017_25_17.
Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет : до 100-ліття з Дня народження письменниці / П. Сорока. — Тернопіль : [б.в.], 2003. — 496 с.
Філіпенко О. Символіка кольору в прозі Докії Гуменної / О. Філіпенко // Проблеми сучас. літературознавства. — 2017. — Вип. 24. — С. 197-204.
Швець Т. Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23 [Електронний ресурс] / Т. Швець // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 181-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_22.
Швець Т. Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної [Електронний ресурс] / Т. Швець // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 1. — С. 67-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_18.
Шостак О. Досвід війни в романі Докії Гуменної «Хрещатий яр» [Електронний ресурс] / О. Шостак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2015. — Вип. 40. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_40_12.

.: Раздел: Литература :: 28.04.2021 12.30.26 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Микола из города: Київ :: Вопрос: 45472  
Микола спрашивает:
Доброго дня! Може знайти матеріали за темою "Світові мегаполіси та їхня конкурентоспроможність". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Балик Т. В. Управління конкурентоспроможністю міста / Т. В. Балик // Коммунальное хозяйство городов. — 2009. — № 92. — С. 11-19.
Антонюк Б. О. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів / Б. О. Антонюк // Наук. вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_9.
Марченко І. С. Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі [Електронний ресурс] : дис ... канд. економ. наук: 08.00.02 / І. С. Марченко. - Харків : Б.в., 2018. - 233 с.- Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13889/2/dis_Marchenko 19.02.18.pdf.
Осипов В. М. Конкурентоспроможність міських агломерацій:
світові тренди та перспективи формування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Осипов, М. С. Кукош // Економічні інновації. - 2014. - Вип. № 57. - С. 283-296. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72535/28-Osipov.pdf?sequence=1.
Німченко Н. С. Мегаполіси як ключові вузли зовнішньоекономічного простору [Електронний ресурс] / Н. С. Німченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 119 (ч. ІІ). - С. 159-166. - Режим доступу: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/download/2335/2070/.
Парасотченко О. С. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів [Електронний ресурс] / О. С. Парасотченко // Соціально-економічні перспективи України в ХХ столітті : зб. доп. 80-ї наукю. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 131-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/8857/131-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные площадки [Электронный ресурс] / С. Сассен. – Режим доступу: http://www.urbanclub.ru/?p=77.
Стройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів [Електронний ресурс] / З. Стройч, В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. - 2020. - № 3 (41). - С. 59-75.- Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/41/4.pdf.
Хвищун Н. В. Конкурентоспроможність міста: суть й основні фактори її формування [Електронний ресурс] / Н. В. Хвищун, О. Д. Мороз // Економіка й управління підприємствами та національним господарством. – 2009. – № 27. – С. 39–46. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ekonomika/2009_27/R2/Khvischun.pdf.
Швиданенко О. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР [Електронний ресурс] / О. Швиданенко, Б. Антонюк // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 2. - С. 118-136. - Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/27/2018_5_Shvydanenko_Antoniuk.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 28.04.2021 11.34.24 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.244819 seconds