Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44615
   


Автор вопроса: Кіра из города: Київ :: Вопрос: 46600  
Кіра спрашивает:
Доброго дня, можна дізнатися більше про американську письменницю К. Патерсон? Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Кіро! Перегляньте наступні джерела:
Качак Т. Кетрін Патерсон / Т. Качак // Зарубіжна література для дітей : підручник / Т. Качак, Л. Круль. — Київ : Академвидав, 2014. — С. 404-405.
Названо ім'я лауреата // Кн. клуб плюс. — 2006. — № 4. — С. 5.
Оголошено ім'я лауреата премії Астрід Лінгрен // Всесвіт. — 2006. — № 5-6. — С. 201.
Півнюк Н. О. Привернути увагу п'ятикласників до сучасної дитячої літератури : матер. для вчителя до вивчення теми «Із дитячої літератури XX-XXI ст.» / Н. О. Півнюк // Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України. — 2006 . — № 5. — С. 34-40.
2006. Katherine Paterson [Електронний ресурс] // Astrid Lindgren Memorial Award : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://alma.se/pristagare/katherine-paterson/. — Назва з екрана.
Кетрін Патерсон — сучасна американська письменниця, автор дитячих та фентезійних творів [Електронний ресурс] // На урок : освітній проєкт : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-pozaklasnogo-chitannya-za-tvorom-k-paterson-prekrasna-gilli-hopkins-164992.html. — Назва з екрана.
Письменники та художники – лауреати Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена [Електронний ресурс] : інформ. список / Нац. секція Міжнар. ради з дит. та юнац. книги (UAIBBY) ; уклад. Н. А. Хльобас. — Київ, 2022. — С. 19-20. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/720#page/2/mode/2up.

.: Раздел: Литература :: 20.07.2022 13.51.17 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Косів :: Вопрос: 46599  
Олег спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з літературою про реформи П. Скоропадського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45528. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Березівська Л. Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня-13 грудня 1918) [Електронний ресурс] / Л. Березівська // Історико-педагогічний альманах. — 2006. — Вип. 2. — С. 5-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2006_2_3.
Гламазда П. Діяльність органів управління місцями ув’язнення на місцях в умовах реалізації тюремної реформи Павла Скоропадського [Електронний ресурс] / П. Гламазда // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_5.
Горєлов В. І. Військово-політична діяльність П. Скоропадського та його роль у створенні Збройних Сил Української Держави (серпень 1886 р. — грудень 1918 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В. І. Горєлов; Київ. військ. гуманіт. ін-т. — Київ, 1999. — 20 c.
Коляда І. Українська держава Павла Скоропадського : історія України, 10 кл. / І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2018. — № 9. — С. 24-29.
Лозовий В. Аграрна політика уряду П. Скоропадського і селянство / В. Лозовий // Київ. старовина. — 2005. — № 3. — С. 94-106.
Мазур Є. Гетьманський переворот : [переворот Павла Скоропадського] / Є. Мазур // Історія та правознавство. — 2019. — № 19-21. — С. 66-68.
Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Укр. іст. журн. — 2006. — № 3. — С. 68-84.
Попенко Я. Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського [Електронний ресурс] / Я. Попенко // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 13. — С. 131-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_13_21.
Сердюченко Т. В. Аграрна реформа уряду П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) [Електронний ресурс] / Т. В. Сердюченко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 42. — С. 49-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_13.
Сорочан Н. А. Реформування системи органів місцевого управління початковою та середньою освітою в Україні за доби гетьманату П. Скоропадського [Електронний ресурс] / Н. А. Сорочан // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 41. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_32.
Терела Г. В. Аграрна політика Української Держави П. Скоропадського: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. В. Терела ; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 18 с.
Тимощук О. Тюремна реформа гетьмана П. Скоропадського (квітень — грудень 1918 р.) / О. Тимощук // Право України. — 2000. — № 3. — С. 114-117, 122.
Яременко О. І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського / О. І. Яременко; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. Каф. історії слов’ян. народів. — Вінниця, 1998. — 39 c.

.: Раздел: История :: 20.07.2022 11.39.40 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 46598  
Лариса спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про С. Подолинського. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Аліман М. В. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 166-167.
Антонюк С. Н. С. Подолинський про закон народонаселення Т. Р. Мальтуса / С. Н. Антонюк // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Громад. орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського» ; редкол.: С. В. Степаненко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 200–203.
Ващишин А. Сергій Подолинський / А. Ващишин // Українські кооператори : (іст. нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 97–101.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 781–782.
Злупко С. Космогенна теорія економічного розвитку і майбутнє людства : до 150-річчя від дня народження С. А. Подолинського / С. Злупко // Вісник НАНУ. — 2000. — № 7.
Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
Кратко М. Шляхи до стійкого розвитку: коротко про те, як їх собі уявляв новатор науки Сергій Подолинський / М. Кратко // Науковий світ. – 2000. - № 12. - С. 4-9.
Подолинський С. А. Вибрані твори / [упоряд., передмова і прим. Л. Я. Корнійчук] ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 326 с.
Шевчук В. О. Достатність економічного знання і місія України / В. О. Шевчук // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 21-36.
Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки / В. Шендеровський ; ред. Е. Бабчук. – Київ : Рада, 2003. – 410 с.
Грабовський С. “Країна Інкогніта”: Сергій Подолинський [Електронний ресурс] / С. Грабовський // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/905788.html. - Назва з екрана.
Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України, Ін-т історії України ; голова редкол. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2011. – Т. 8. – С. 308–309. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU.
Марцінишин Ю. Д. Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. Д. Марцінишин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2012. - № 4 (50). - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2012_4_13.pdf.
Народився Сергій Подолинський, лікар, соціолог, економіст, публіцист, громадський і політичний діяч [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4762. - Назва з екрана.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Економічна думка України в особах: матер. до наукових біографій / наукова бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - Режим доступу: http://wiki.kneu.edu.ua/EcoOpinionOfUkr/index.php/Подолинський_Сергій_Андрійович.
Подолинський Сергій Андрійович [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm131.htm. - Назва з екрана.
Ущаповський Ю. В. Інституційні та міждисциплінарні аспекти методологічного підходу Сергія Подолинського [Електронний ресурс] / Ю. В. Ущаповський // Ефективна економіка. - 2020. - № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/73.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 19.07.2022 10.06.34 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Київ :: Вопрос: 46597  
Вероніка спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про творчість Ірени Карпи. Заздалегідь дякую вам.
Наш ответ:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Голобородько Я. Літературний екстрім: Карпа, Пиркало / Я. Голобородько // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2009. — № 17-19. — С. 61-63.
Драгойлович Ю. І. Явище художньої реінкарнації персонажів у прозі Ірени Карпи [Електронний ресурс] / Ю. І. Драгойлович // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 23. — С. 200-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_23_30.
Золотюк Л. Концепт щастя в романі «Фройд би плакав» Ірени Карпи [Електронний ресурс] / Л. Золотюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2017. — Вип. 24. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2017_24_20.
Кривопишина А. С. Наративні принципи конструювання ідентичності в автобіографічному романі «Добло і зло» Ірени Карпи [Електронний ресурс] / А. С. Кривопишина // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 166, Вип. 154. — С. 69-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_166_154_17.
Марчук Л. М. Антиномія добро/зло в індивідуальних стилях Ірени Карпи та Павла Загребельного [Електронний ресурс] / Л. М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 117-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_36.
Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Ірени Карпи [Електронний ресурс] / К. О. Мікрюкова // Одеський лінгвістичний вісник. — 2014. — Вип. 4. — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2014_4_43.
Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм / М. Ревакович // Критика. — 2012. — № 3. — С. 18-20.
Харчук Р. Найновіша підлітково-дитяча літературна альтернатива: С. Жадан, Л. Дереш, С. Поваляєва, І. Карпа, Т. Малярчук / Р. Харчук // Бібліотечка «Дивослова». — 2007. — № 7. — С. 50-64.
Чонка Т. Екзистенційна сутність експериментаторської сучасної української прози: «ДНК» (Сергій Жадан, Юрій Винничук, Ірена Карпа, Фоззі, Андрій Кокотюха, Володимир Рафаєнко та Макс Кідрук) [Електронний ресурс] / Т. Чонка // Філологічний часопис. — 2021. — Вип. 2. — С. 142-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2021_2_18.
Шевчук З. С. Прагматичний потенціал інвективних номінацій особи (на матеріалі прози Ірени Карпи) [Електронний ресурс] / З. С. Шевчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 87-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2020_2_11.

.: Раздел: Литература :: 19.07.2022 10.04.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Антон из города: Коломия :: Вопрос: 46596  
Антон спрашивает:
Добрий день. Дуже потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Забезпечення конституційних прав громадян України. Дякую
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Веклич В. О. Роль конституційного механізму забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина у розбудові правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Європейські перспективи. — 2012. — № 4(1). — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_4(1)__3.
Веніславський Ф. В. Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України [Електронний ресурс] / Ф. В. Веніславський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 1. — С. 219-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_1_32.
Віткова В. С. Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів [Електронний ресурс] / В. С. Віткова // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 77. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_77_10.
Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. В. Гриненко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с.
Дроботов С. А. Конституційно-правове забезпечення національної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Дроботов // ScienceRise. Juridical Science. — 2020. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2020_2_6.
Клименко О. І. Деякі аспекти забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Митна справа. — 2013. — № 6(2.2). — С. 402-406. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.
Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 19-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_8_5.
Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. Є. Кутоманов ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.
Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. Л. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
Лопушняк Г. С. Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації [Електронний ресурс] / Г. С. Лопушняк, Х. В. Рибчанська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2015. — № 1. — С. 61-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_8.
Магновський І. Й. Інститут громадських об’єднань у системі забезпечення прав людини в Україні: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Й. Магновський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2021. — № 12. — С. 84-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2021_12_12.
Мацькевич М. М. Забезпечення конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Мацькевич // Наше право. — 2014. — № 7. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_7_8.
Нікітченко В. В. Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу [Електронний ресурс] / В. В. Нікітченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 3. — С. 225-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_3_33.
Серватюк Л. В. Конституційно-правове забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина органамиохорони державного кордону України під час адміністративно-юрисдикційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Серватюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2011. — Вип. 25-26. — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2011_25-26_32.
Скрипнюк О. Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.) [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Право України. — 2018. — № 6. — С. 248-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_6_23.
Фрицький О. Ф. Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / О. Ф. Фрицький, І. І. Романюк // Молодий вчений. — 2017. — № 5.1. — С. 146-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5.
Шумак І. О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. О. Шумак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 16 с.

.: Раздел: Государство и право :: 18.07.2022 19.55.29 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.344638 seconds