Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45093
   


Автор вопроса: Ніна из города: Київ :: Вопрос: 46900  
Ніна спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про наукові ідеї Якова Чепіги у становленні педагогіки України. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Ніно! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Березівська Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 133. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Використання науково-методичних ідей Якова Чепіги у практичній діяльності сучасної початкової школи [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 11-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_2_4.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Наукові ідеї Я. Ф. Чепіги у становленні та розвитку педології в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 20. — С. 72-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2012_20_18.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя в педагогічних поглядах Якова Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Богданець-Білоскаленко // Обрії. — 2012. — № 2. — С. 115-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2012_2_35.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Богданець-Білоскаленко // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 2. — С. 27-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_2_7.
Богомолова М. Ю. Внесок Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938) у розвиток теорії і практики соціального виховання (20-30-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / М. Ю. Богомолова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 166. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_166_13.
Відомі педагоги про захист прав дітей // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.
Горбатюк Н. Народність як принцип виховання в педагогічній спадщині Я. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Горбатюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2018. — Вип. 1. — С. 63-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2018_1_9.
Кравчун Н. Вплив діяльності видатних українських педагогів на формування організаторсько-педагогічної концепції Я. Ф. Чепіги [Електронний ресурс] / Н. Кравчун // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_22.
Лупаренко С. Є. Пізнання дитини як основа педагогічного процесу у проекті української школи Я. Чепіги [Електронний ресурс] / С. Є. Лупаренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2013. — Вип. 2. — С. 318-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_68.
Щербакова О. Діалектика цільових установок Я. Ф. Чепіги в теорії і практиці української школи [Електронний ресурс] / О. Щербакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — Вип. 26. — С. 179-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_26_28.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.01.2023 08.10.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Київ :: Вопрос: 46899  
Вероніка спрашивает:
Шановна довідко, підскажіть будь ласка джерела на тему "Психологічна токсичність", дякую.
Наш ответ:
Бзезян Т. А. Вплив характеру взаємовідносин у сім’ї на психологічні особливості прояву агресивності у підлітків [Електронний ресурс] / Т. А. Бзезян // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2013. — 2013. — С. 48-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2013_2013_10.
Гнатенко П. Соціальна філософія та соціальна психологія: діалектика взаємовідносин [Електронний ресурс] / П. Гнатенко, С. Шевцов // Грані. — 2020. — Т. 23, № 5. — С. 87-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_5_11.
Коваль А. Ш. Психологічні особливості соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації соціальних відносин [Електронний ресурс] / А. Ш. Коваль // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 2. — С. 114-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_2_16.
Максименко С. Д. Основи психологічного здоров’я особистості : посіб. для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко , О. М. Немеш , Ю. Б. Ірхін. — Київ : Людмила, 2021. — 519 с.
Мілорадова Н. Е. Трикутник карпмана – токсична модель відносин: особливості розвитку та стратегії виходу [Електронний ресурс] / Н. Е. Мілорадова // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2021. — № 3(3). — С. 147-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2021_3(3)__15.
Орищенко О. А. Диференційно-психологічний аналіз емпатії : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О. А. Орищенко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2004. — 20 с.: рис.
Пивоварчик І. М. Психологічна корекція та підтримка міжособистісних відносин підлітків [Електронний ресурс] / І. М. Пивоварчик // Наука і освіта. — 2015. — № 3. — С. 78-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_15.
Субашкевич І. Р. Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських відносин [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, О. А. Пруднікова // Габітус. — 2021. — Вип. 23. — С. 213-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_23_39.
Трахтенберг І. М. Нариси вікової токсикології : моногр. / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, М. Г. Проданчук, Л. І. Власик, Н. М. Дмитруха; ред.: І. М. Трахтенберг. — Київ : Видавн. дім «Авіцена», 2005. — 256 c.
Форвард С. Токсичні батьки / С. Форвард, К. Бак ; пер. Т. Різун ; обкл. О. Шингур. — Львів : Свічадо, 2010. — 300 с.
Шавровська Н. Токсичні стосунки як психологічний феномен [Електронний ресурс] / Н. Шавровська, Л. Смалиус // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 11. — С. 231-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_11_30.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.01.2023 01.31.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Рівне :: Вопрос: 46898  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для курсової роботи на тему: формування готовності майбутніх педагогів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гордійчук О. Є. Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(1). — С. 92-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(1)__10.
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12.
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8.
Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика : навч.-метод. посіб. / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2016. — 159 c.
Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : монографія / І. І. Демченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Жовтий О.О., 2015. — 500 c.
Джаман Т. Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(1). — С. 286-291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(1)__48.
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16.
Джаман Т. В. Педагогічні умови неперервної підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Т. В. Джаман // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__27.
Донець В. Г. Формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Г. Донець; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. — Хмельницький, 2021. — 20 c.
Донець В. Формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзії у процесі фахової діяльності [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 3. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_3_28.
Дорошенко О. М. Формування у системі післядипломної педагогічної освіти готовності вчителів до інклюзивного навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Дорошенко; Національний авіаційний університет. — Кропивницький, 2020. — 20 c.
Крисак С. А. Організація роботи вчителя та його асистента в інклюзивному класі початкової ланки [Електронний ресурс] / С. А. Крисак // Педагогічний пошук. — 2018. — № 2. — С. 47–52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_2_12.
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20.
Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 313-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_45.
Шевців З. Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / З. Шевців // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 5. — С. 269–276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2017_5_31.
Шевців З. Формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / З. Шевців // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 15. — С. 160-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2019_15_23.
Яковлева С. Д. Взаємодія вчителя та асистента вчителя початкових класів інклюзивної освіти у світлі концепції «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева, Г. В. Слободянюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 275-282. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_38.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.01.2023 21.01.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліза из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 46897  
Ліза спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи на тему "Основні новоутворення підліткового віку. Почуття дорослості, його особливості та напрямки розвитку". Заздалегідь, дякую!!!
Наш ответ:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/6383106/page:54/
https://subj.ukr-lit.com/vikova-psixologiya-savchin-m-v-psixologichni-novoutvorennya-pidlitkovogo-viku/
https://stud.com.ua/77895/psihologiya/novoutvorennya_pidlitkovogo_viku
http://boyarka-lider.kiev.sch.in.ua/vihovna_robota/klasnomu_kerivniku/materiali_dlya_roboti/psihologichni_osoblivosti_pidlitkovogo_viku/
https://pidru4niki.com/1256060737100/psihologiya/rozvitok_osobistosti_pidlitkovomu_vitsi
http://gymnasium59.org.ua/osoblyvosti-pidlitkovogo-viku/
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28956/
http://medbib.in.ua/vzroslost-soderjanie-formyi-proyavleniya-40278.html
http://um.co.ua/8/8-8/8-81317.html
http://vkba.zz.mu/gallery/pidlitok.pdf
https://allreferat.com.ua/uk/psuhologiya/kontrolnaya/5423

– Хавула Р. Життєва перспектива особистості в юнацькому віці / Р. Хавула // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка. - Дрогобич, 2015. - Вип. 11. - С. 343-348.
– Харченко Н. Підлітки: від дитинства до дорослості : що треба знати про період дорослішання / Н. Харченко // Шкільний світ. - 2018. - № 18. - С. 13-18.
– Свіденська Г. М. Психологічні особливості сформованості типів “я-концепці” старших підлітків / Г. М. Свіденська, О. О. Мамедова // Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2019. - № 3, Т. 2. - С. 80-85.
– Поліщук Д. С. Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема / Д. С. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2018. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 7 (52). - С. 45-53.
– Ондо А. А. М. Особистісні детермінанти становлення життєвої позиції у підлітковому віці / А. А. М. Ондо // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - Серія : Психологічні науки, Вип. 121 (2). - С. 74-77.
– Плиско В. І. Психофізіологічні особливості підліткового віку / В. І. Плиско, Й. О. Сікура, Ф. В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 76. - С. 275-277.
– Хмуренко Л. І. Підлітковий вік - сходинка в доросле життя : (матеріал для доповіді) / Л. І. Хмуренко // Виховна робота в школі. - 2014. - № 11. - С. 33-36.
– Богдан М. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення самосвідомості підлітка / М. Богдан // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 4 : Матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 21 лют. 2013 р. - С. 46-49.
– Булах І. С. До проблеми провідного психологічного новоутворення особистості підліткового віку / І.С. Булах // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 6 : Психологія. - С. 22-36.
– Бєляєва О. На межі між дитинством та дорослістю : проблеми перехідного віку
// Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 5. - С. 44-48.
– Особливості розвитку підлітків : матеріали до батьківських зборів
// Психолог (Шкільний світ). - 2003.- № 34. - С. 24-30.
– Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку
// Психолог (Шкільний світ). - 2003.- № 42. - С. 9-16.
– Чуб Н. Хочу бути... дорослим! : psycho: ріст : [типи дорослості]
// JustTEEN. - 2012. - № 8. - С. 26-29.
– Svitla Е. Антени дорослості : як виманити равлика з будиночка
// Однокласник. - 2016. - № 11-12. - С. 4-5.
– Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології / О. С. Звонок // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 7, ч. 1. – С. 185-192.
– Поліщук В. М. Криза входження у дорослість як перехідний період від юнацького віку до вступу у дорослість / В. М. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 1-6.
– Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології / О. С. Звонок // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 7, ч. 1. – С. 185-192.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.01.2023 15.22.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анжела из города: Київ :: Вопрос: 46896  
Анжела спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про просвітницьку діяльність Бориса Грінченка. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44363, 44760. Також додатково перегляньте таку літературу:
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Постать Великого Українця Бориса Грінченка крізь простір століть : до 110 річниці вшанування пам'яті Бориса Грінченка / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 6. — С. 11-14.
Лашко М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 411-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_85.
Лашко М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) [Електронний ресурс] / М. Лашко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2012. — Вип. 3. — С. 166-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_25.
Новальська Т. Українські просвітяни про вивчення «читача з народу» / Т. Новальська // Бібл. вісн.. — 2004. — № 3. — С. 34-38.
Родінова Н. Л. Просвітницька робота Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Н. Л. Родінова // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. — 2018. — Вип. 9. — С. 80-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2018_9_9.
Сахно Н. Борець за чистоту української мови : сини твої, Руси-Україно / Н. Сахно // Журавлик. — 2021. — № 12. — С. 11.
Тимошенко К. В. Просвітницько-педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка на Слобожанщині : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. / К. В. Тимошенко. — Харків, 2008. — 19 с.
Хмельницька Л. Націотворчі орієнтири науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Л. Хмельницька // Соціум. Документ. Комунікація. — 2022. — Вип. 14. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2022_14_5.
Хомутенко А. С. Громадсько-політична діяльність Б. Д. Грінченка (1875 - 1910) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. С. Хомутенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 15 c.
Яременко В. Борис Грінченко — редактор Кулішевого перекладу Біблії / В. Яременко // Українська літературна газета. — 2021. — 7 травня. — С. 4-5.
Яременко В. Епістолярні діалоги Бориса Грінченка про українські національні справи / В. Яременко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 10-21.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.01.2023 06.13.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.276988 seconds