Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 45520
   


Автор вопроса: Богдан из города: Київ :: Вопрос: 47100  
Богдан спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: педагогічне партнерство (взаємодія)
Наш ответ:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_5.
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Гончар О. В. Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 228-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кузнєцова О. Т. Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи [Електронний ресурс] / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2015. — Вип. 129(1). — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_129(1)__34.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 22.03.2023 15.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Радомишль :: Вопрос: 47098  
Юля спрашивает:
Формування психологічної довіри у роботі з дітьми: особливості
Наш ответ:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47081.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 22.03.2023 12.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Зоряна из города: Львів :: Вопрос: 47092  
Зоряна спрашивает:
Добрий день. Цікавить таке питання: особистість у сучасній психології. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Скористайтесь такою літературою:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Арістова Н. Аналіз сутності феномену «Особистість» в сучасній психолого-педагогічний літературі [Електронний ресурс] / Н. Арістова // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_5.
Асєєва Ю. О. Професіогенез професійних установок особистості [Електронний ресурс] / Ю. О. Асєєва // Наука і освіта. — 2015. — № 3. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_3.
Волинець Н. В. Теоретичний аналіз категорії «психологічне благополуччя особистості» у сучасній психологічній науці [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 4-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_3.
Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Кириченко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 244 с. : рис., табл.
Литвин-Кіндратюк С. Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології [Електронний ресурс] / С. Литвин-Кіндратюк // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 16-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_4.
Мамчук Л. П. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / Л. П. Мамчук, В. М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31.
Никифорова Л. А. Особистість і форми її самореалізації : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Л. А. Никифорова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с.
Сидоренко І. Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / І. Г. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 17 с.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології [Електронний ресурс] / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.
Ткачишина О. Р. Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Ткачишина // Габітус. — 2021. — Вип. 24(2). — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_24(2)__21.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 21.03.2023 06.08.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: м.Кривий Ріг :: Вопрос: 47091  
Олена спрашивает:
Причини виникнення дизартрії
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Галущенко В. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / В. Галущенко ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — О., 2012. — 20 с. : рис., табл.
Голуб А. Корекція порушення усного мовлення при дизартріях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / А. Голуб ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 17 с. : рис., табл.
Марченко І. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / І. Марченко, О. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94, [8] с. : іл.
Пахомова Н. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Пахомова. — 3-тє вид., допов., випр. — Полтава : АСМІ, 2012. — 107 с. : рис., табл.
Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / уклад. М. К. Шеремет [та ін.] ; заг. ред. М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. — 2-ге вид., зм. і доп. — Київ : КНТ, 2008. — 380 c.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.03.2023 23.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Радомишль :: Вопрос: 47090  
Юлія спрашивает:
Посттравматичний стресовий розлад:симптоми та супутні проблеми
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бучок Ю. С. Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування [Електронний ресурс] / Ю. С. Бучок // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 3. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2014_22_3_10.
Бучок Ю. С. Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Ю. С. Бучок; НАМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Харків, 2016. — 20.
Галич М. Ю. Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика [Електронний ресурс] / М. Ю. Галич, В. В. Литвин // Юридична психологія. — 2022. — № 1. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2022_1_5.
Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу [Електронний ресурс] / Б. А. Гунько // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2015. — Т. 19, № 1. — С. 216-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2015_19_1_59.
Євдокімова О. О. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях [Електронний ресурс] / О. О. Євдокімова, В. І. Заворотний // Право і Безпека. — 2014. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_43.
Ільницька Т. Ю. Клінічний патоморфоз симптомів гіперкінетичного розладу та посттравматичного стресового розладу у ветеранів бойових дій на сході України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька, І. А. Марценковський // Український вісник психоневрології. — 2017. — Т. 25, вип. 4. — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_4_7.
Ільницька Т. Ю. Клінічний поліморфізм симптомів гіперкінетичного розладу у ветеранів військових дій на сході України під впливом посттравматичного стресового розладу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька // Архів психіатрії. — 2017. — Т. 23, № 3. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2017_23_3_4.
Коваль І. А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці [Електронний ресурс] / І. А. Коваль // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 27. — С. 210-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_27_20.
Кулаєць В. М. Післятравматичний стресовий розлад як основний симптомокомплекс типових постстресових розладів у практиці лікаря-інтерніста [Електронний ресурс] / В. М. Кулаєць, Н. М. Кулаєць // Терапевтика імені професора М. М. Бережницького. — 2021. — Т. 2, № 4. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terap_2021_2_4_5.
Марціновська І. П. Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 178-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_36.
Матяш М. М. Особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції - український синдром / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Лікар. справа. — 2014. — № 12. — С. 105-112.
Скрипник К. І. Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя [Електронний ресурс] / К. І. Скрипник, І. Є. Жигаренко, В. Ю. Завацький, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 3. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_3_7.
Слюсар І. М. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Слюсар; М-во внутрішніх справ України; Київ. юрид. ін-т. — Київ : Друкарня ФПУ, 2005. — 57 c.
Чистовська Ю. Особливості психічного здоров’я осіб із посттравматичним стресовим розладом [Електронний ресурс] / Ю. Чистовська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_3_9.
Шиць А. М. Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичний стресовим розладом [Електронний ресурс] / А. М. Шиць, В. А. Березовський, С. Є. Мостовий, О. Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини. — 2016. — Вип. 23. — С. 232-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Savm_2016_23_29.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.03.2023 21.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.813364 seconds