Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45828
   


Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 47645  
Світлана спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу на таку тему: мовленнєва діяльність учнів: психолінгвістичний аспект. Дякую.
Наш ответ:
Світлано, добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Видолоб Н. О. Інноваційні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів у психолінгвістичному контексті [Електронний ресурс] / Н. О. Видолоб // Психолінгвістика. — 2014. — Вип. 16. — С. 49-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_16_5.
Даукшас Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі : науково-практичні пошуки магістрантів та аспірантів / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 3. — С. 27-29.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Засєкіна // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 2. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_2_2.
Літвінова О. В. Мовленнєва діяльность – психолінгвістична проблема [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2013. — Вип. 23. — С. 343-346. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_103.
Лозан Т. Психолінгвістичні особливості розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. Лозан // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2018. — Вип. 58. — С. 215-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_58_28.
Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики [Електронний ресурс] / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 55-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.
Нікітчина С. Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти [Електронний ресурс] / С. Нікітчина // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2013. — Вип. 28(1). — С. 347-351. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_67.
Сіранчук Н. М. Психологічні та психолінгвістичні основи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. М. Сіранчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 5. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_20.
Тищенко О. Асоціації в мовному спілкуванні : [як і чому люди розуміють одне одного] / О. Тищенко // Дивослово. — 2020. — № 6. — С. 41-45.
Тищенко О. Мислення в мовному спілкуванні / О. Тищенко // Дивослово. — 2020. — № 11. — С. 26-29.
Тищенко О. Уявлення і уява в мовному спілкуванні : [як і чому люди розуміють одне одного] / О. Тищенко // Дивослово. — 2018. — № 12. — С. 47-49.
Черезова І. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів: психолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Черезова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2012. — № 1032, Вип. 50. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2012_1032_50_16.
Черезова І. Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів [Електронний ресурс] / І. Черезова // Початкова школа. — 2014. — № 9. — С. 52-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_9_20.
Шабат-Савка С. Комунікативна інтенція і теорія мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний формат [Електронний ресурс] / С. Шабат-Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2014. — Вип. 732-733. — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2014_732-733_24.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.02.2024 20.46.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Ірпінь :: Вопрос: 47643  
Дмитро спрашивает:
Підкажіть літературу з питання: Релігійність як чинник благополуччя у підлітковому віці
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Асланян Т. С. Особливості розуміння феномену свободи релігійно-орієнтованими підлітками [Електронний ресурс] / Т. С. Асланян, О. С. Рижакова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(2). — С. 14-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(2)__4.
Дубовіна І. В. Формування релігійних цінностей у підлітковому віці [Електронний ресурс] / І. В. Дубовіна // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2019. — Вип. 9. — С. 239-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2019_9_39.
Зозуляк-Случик Р. В. Духовно-моральне виховання підлітків шляхом формування релігійних цінностей [Електронний ресурс] / Р. В. Зозуляк-Случик, З. І. Подобінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_13.
Зозуляк-Случик Р. Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків [Електронний ресурс] / Р. Зозуляк-Случик, З. Подобінська // Обрії. — 2013. — № 1. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_19.
Катаєв С. Л. Релігійність в системі ціннісних орієнтацій школярів [Електронний ресурс] / С. Л. Катаєв // Грані. — 2019. — Т. 22, № 3. — С. 12-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_3_4.
Клімук І. Формування релігійної ідентичності у підлітковому віці [Електронний ресурс] / І. Клімук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. — 2013. — Вип. 12(2). — С. 374-378. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_12(2)__50.
Онипченко O. Релігійно-моральний підхід у статевому вихованні дітей та підлітків (початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / O. Онипченко // Social work and education. — 2017. — Vol. 4, no. 2. — С. 116-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2017_4_2_11.
Свідерська Г. М. Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку [Електронний ресурс] / Г. М. Свідерська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 4(1). — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_4(1)__17.
Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України : монографія / Т. Д. Тхоржевська ; Київський національний лінгвістичний ун-т. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Київ : Фенікс, 2008. — 431 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.02.2024 10.42.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Київ :: Вопрос: 47640  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Потрібна література: конспекти, розробки уроків з української літератури по творчості Ольги Кобилянської. Дякую вам за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино. Радимо для опрацювання таку літературу:
Голик О. «Життя, укладене в музику» : [О. Кобилянська «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»)] / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 4. — С. 46-48.
Голик О. «Жінка європейського характеру»: ідея емансипації жінки у творчості О. Кобилянської. Повість «Царівна» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 58-62.
Голик О. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 24-28.
Голик О. Повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала». Гімн високим людським почуттям / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 28-33.
Кизименко О. М. Урок «Новела-роздум «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської» [Електронний ресурс] / О. М. Кизименко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-novela-rozdum-impromtu-phantasie-olgi-kobilanskoi-297470.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Ковальчук Г. М. Урок-конференція. «ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА . «Усі мої думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі!»» [Електронний ресурс] / Г. М. Ковальчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-konferencia-olga-kobilanska-usi-moi-dumki-tobi-narode-vilnij-i-pisna-serca-muzika-dusi-tobi-154865.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Коржова Н. Модерна українська проза : цикл уроків для 10-го класу за змішаним навчанням / Н. Коржова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 32-47.
Кучківська Н. М. Ольга Кобилянська «Меланхолійний вальс». Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації : українська література, 10 клас / Н. М. Кучківська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 24-27.
Логінова Ю. І. Ольга Кобилянська. Повість «Людина» : 10 клас / Ю. І. Логінова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 34-36. — С. 42-46.
Саранюк Б. Г. Конспект уроку з української літератури для 10 класу [Електронний ресурс] / Б. Г. Саранюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-literaturi-dla-10-klasu-57750.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Скорик К. Ольга Кобилянська. Нарис «Impromptu phantasie» – образ ліричної героїні твору : українська література, 10 клас / К. Скорик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 58-60.
Сорока Г. Урок за новелою Ольги Кобилянської «Valse melancholique» / Г. Сорока // Дивослово. — 2020. — № 1. — С. 9-14.
Супрун Т. «Робітниця свого народу». Життя і творчість Ольги Кобилянської : українська література, 10 клас / Т. Супрун // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 10. — С. 36-38.
Ткачук С. О. Кроссенс «Життєвий шлях Ольги Кобилянської» [Електронний ресурс] / С. О. Ткачук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/krossens-zhyttievyi-shliakh-olhy-kobylianskoi-663680.html. — Дата звернення : 13.02.2024.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.02.2024 05.49.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аня из города: Кропивницький :: Вопрос: 47636  
Аня спрашивает:
Добрий день. Потрібна будь-яка література на тему: Розвиток стресостійкості у педагогів за допомогою консультацій психолога. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Опрацюйте таку літературу за вашим запитом:
Андрєєва О. Вплив рухової активності на підвищення стресостійкості здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Андрєєва, Н. Бишевець, О. Плєшакова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2023. — № 2. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2023_2_5.
Афанасьєва Н. Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Н. Є. Афанасьєва; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 c.
Венгер Г. Стоп емоційному вигоранню! : тренінг для педагогів / Г. Венгер // Дошкільне виховання. — 2020. — № 7. — С. 26-29.
Журов В. В. Технології консультування осіб, які постраждали від пcихотравми : посіб. для практ. психологів / В. В. Журов, О. О. Анищенко, Д. А. Новік. — Чернігів : [б. в.], 2015. — 52 с.
Зливков В. Л. Сучасні тренінгові техноголії: інтегративний підхід / В. Л. Зливков, С. Ліпінська, С. О. Лукомська. — Київ ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. — 207 с. : іл., табл.
Кабанцева А. Як пережити війну і не втратити здоровий глузд : поради дорослим : психологія / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 7-9.
Кляпець О. Когнітивний потенціал педагогів під час війни : забезпечуємо психологічний супровід / О. Кляпець // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 57-61.
Мельник Н. М. Психологічний аспект формування стресостійкості педагога [Електронний ресурс] / Н. М. Мельник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 3. — С. 194-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_3_23.
Норман Р. Кризове консультування. Як діяти і що говорити у критичних ситуаціях = Crisis & Trauma counseling. What to do and say when it matters most! / д-р Р. Норман ; [пер. з англ. О. Лавріненко ; ред. Г. Кірієнко] ; Укр. єванг. теол. семінарія. — Київ : Паливода А. В. [вид.], 2018. — 399 с.
Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Євдокимова, Наталя Олексіївна [и др.] ; НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 341 с. : іл., фотоіл., табл.
Панок В. Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування : навч. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чаплак, Я. Ф. Андрєєва ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ : Рута, 2019. — 383 с.
Панченко С. Підвищення стресостійкості педагогів: короткий курс стрес-менеджменту : скабниця здоров'я / С. Панченко // Педагогічна трибуна. — 2015. — № 11-12. — С. 24-26.
Пляка Л. В. Формування стресостійкості як складової психологічного здоров’я сучасного викладача / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна // Молодий вчений. — 2019. — № 3(1). — С. 144-148.
Ришко Г. М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. М. Ришко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2014. — 20 c.
Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві : зб. наук. пр., 2014 р., Ірпінь / В. А. Можаровський, О. В. Волошина, Н. В. Ківенко, О. Ф. Хміляр, О. Г. Льовкіна; ред.: Н. В. Ківенко; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. — 286 c.
Самолюк Н. М. Професійні стреси: причини та методи запобігання / Н. М. Самолюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2016. — № 1. — С. 165-175.
Скок А. Г. Психологічна служба освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. — Київ : Слово, 2013. — 238 c.
Сливінська Т. О. Інформаційно-методичний супровід розвитку стресостійкості учасників освітнього процесу [Електронний ресурс] / Т. О. Сливінська, А. В. Кучеренко, К. Ю. Алхімова // Вересень. — 2023. — № 4. — С. 105-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vere_2023_4_10.
Ткачук І. Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в закладах професійної освіти / І. Ткачук, Ю. Луценко // Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. — 2019. — № 1. — С. 156-161.
Цибуляк Н. Ю. Професійна стресостійкість спеціального педагога [Електронний ресурс] / Н. Ю. Цибуляк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 266-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_37.
Як підтримати себе у стресових умовах: п’ять технік : взаємодіємо зі спеціалістами // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 3. — С. 46-49.
Якимчук Б. А. Розвиток стресостійкості об’єкта навчання в умовах освітнього середовища у контексті його самореалізації [Електронний ресурс] / Б. А. Якимчук // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 2. — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_2_18.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.02.2024 08.23.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Вінниця :: Вопрос: 47630  
Марина спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу на таку тему: Емоційне вигорання. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Марино. Перегляньте таку літературу:
Борсяк Л. Хвороба «з голови» : вплив соціально-психологічних факторів на винекнення захворювання в організмі людини / Л. Борсяк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 98-105.
Геник С. М. Синдром емоційного вигорання [Електронний ресурс] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 2. — С. 163-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_2_55.
Грицук О. В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології [Електронний ресурс] / О. В. Грицук // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1, Вип. 35. — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2012_1_35_8.
Емоційне вигорання : навч. посіб. / упоряд. В. Дудяк. — Київ : Главник, 2007. — 127 с. — (Психологічний інструментарій).
Калошин В. Ф. Підвищуємо емоційну стійкість : практичні поради педагогу / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 28-32.
Калошин В. Ф. Сприймайте світ таким, яким він є : поради психолога / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 16-18. — С. 83-87.
Калошин, В. Як не згоріти на роботі : поради психолога / В. Калошин // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 84-87.
Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Ю. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Льошенко О. Діагностика, профілактика, корекція синдрому «емоційного вигорання» [Електронний ресурс] / О. Льошенко, В. Кондратьєва // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 10. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_10_17.
Овадюк І. Лишиться лише попіл : профілактика емоційного вигорання батьків / І. Овадюк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 14-31.
Професійне вигорання : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — Методичний порадник. — Вип. 3. — С. 8-37.
Слонченко Є. Машина часу : профілактика професійного вигорання / Є. Слонченко, В. Терпило // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 68-72.
Стаднюк Л. А. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню [Електронний ресурс] / Л. А. Стаднюк, О. В. Давидович, В. Ю. Приходько, М. В. Олійник, М. І. Ширяєва // Вісник наукових досліджень. — 2017. — № 1. — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2017_1_35.
Трушевська Т. Стоп професійному вигоранню: створюємо простір для ресурсного відновлення : методична робота / Т. Трушевська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 7-8. — С. 19-24.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 7.02.2024 11.26.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.201018 seconds