Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44830
   


Автор запитання: Кирило із міста: Кіровоград :: Запитання: 31491  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти приклади досліджень, або літературу для дослідження з теми "Авторські автографи-дарчі написи" (Це стосується автографів письменників на книжках, які вони підписують для читачів, або для бібліотек) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило!
На жаль, більш-менш змістовної інформації нам знайти не вдалося (у доступних джерелах). Можливо, корисними будуть наступні матеріали:
Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани [Текст] / [упоряд. та ав. передм. д-р філол. наук І. Я. Лосієвський]. - Х. : ХЧМГУ, 2011. - 158 с. : іл., фото. - (Харківська колекція ; вип. 3).
Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] : тексти, факсиміле, біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд., авт. передм. І. Я. Лосієвський. - Х. : Харк. приват. музей міськ. садиби, 2008. - 324 с. : факс. - (Харківські колекції ; вип. 1).
Антонюк І.М. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / І.М. Антонюк ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Л., 2008. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08aimkpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Беляєва, Ірина. Моя країна - Україна : урок-автограф : зустріч з поетесою Ганною Чубач / Беляєва, Ірина // Початкова школа. - 2010. - № 8. - С. 18-21.
Дениско, Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л. М. Дениско; Л. М. Дениско; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. – 134 c.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/cat/akkr.pdf
Жулинський М. Архівосховище автографів українського письменства // Студії з архівної справи та документознавства. — К., 1999. — Т.4. — С.122–126.
Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань [Текст] : [вист.-форум., 18-21 трав. 2011 р., м. Одеса] // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 49-51-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_5/st14.pdf
Калмикова М. М. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.-Калмикова М. М.
Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.
Книга з автографом [Текст] : [з фонду Миргород. міськ. публ. б-ки ім. Д. Гурамішвілі] : біобібліогр. покажч. / Від. культури і туризму Миргород. міськради, Миргород. міська публ. б-ка для дорослих ім. Д. Гурамішвілі. - Полтава : Оріяна, 2011. - 44 с.
Колосовська О. Автографи на книгах бібліотеки А.С.Петрушевича / О. Колосовська // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника: Зб. наук. пр . - 2003. - Вип. 11. - С. 39-72.
Кулаковський, В. В.Формування бренду письменника / В. В. Кулаковський // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 3. - С. 70-72.
Неживий, О. Автографи Григора Тютюнника / О. Неживий // Літературна Україна. - 2010. - 20 трав. - С. 7.
Одеська держ. наукова бібліотека ім. М.Горького. Книги з автографами у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького [Текст] : збірка М.Г.Крейна. Каталог / упоряд. І. Е. Рікун ; наук. ред. Ю. Й. Черський. - О. : [б.в.], 2000. - 60 с.
Проект українських видавців презентовано на ХII Міжнародній книжковій виставці у Вільнюсі // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 52.
Рябцева О. С. Автографи з фонду українсько-канадської бібліотеки // Короленківські читання. — Х., 1998. — С.37–39.
Щербанюк, Леся. Коли автографи заговорили... [Електронний ресурс] / Щербанюк, Леся, Заславець, Григорій. - Рец. на кн.: Свідчення й освідчення... (Автографи для Анатолія Добрянського). - Чернігів : Книги ХХІ, 2010. - 328 с. - Adobe Acrobat-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkp/2010_10/V_10_10/st_12_10.pdf
http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/93-darch-napisi-shevchenka.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_19.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/2011-1/06.pdf

.: Розділ: Література :: 24.04.2013 11.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.222496 seconds