Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Оля із міста: Ужгород :: Запитання: 34057  
Оля запитує:
ДОБРОГО РАНКУ. Будь ласка. допоможіть знайти матеріали до дипломної роботи на тему. Проблема національного характеру у творчості Квітки-Основяненка. повісті Маруся та Конотопська відьма.Наперед дякую. Прошу вибачення за виставлені розділові знаки у надрукованому тексті
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бибик С. "Щира любов не приглядається..." (національні стереотипи кохання у повістях Г.Квітки-Основ'яненка) / С. Бибик // Культура слова. - 2002. - Вип. 61. - С. 3-7.
Борзенко О. Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І.Котляревський, П.Гулак-Артемовський, Г.Квітка- Основ'яненко): автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Олександр Іванович Борзенко ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 33 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07boiako.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Буткова, Г. Іменники із значенням суб’єктивної оцінки у повісті Квітки-Основ’яненка «Маруся». // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С. 33-34.
Буторіна Н. Національні мотиви у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка / Н. Буторіна // Слово і час. - 2005. - № 6. - С. 76-79.
Вербицька, Є. Г. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко : (життя і творчість) / Є. Г. Вербицька. — Х. : Вид-во Харк. ун-ту, 1968. — 153, [2] с.
Вивчення біографії письменника в школі : конспекти нестандарт. уроків : Г.Квітка-Основ’яненко, М.Коцюбинський, М.Хвильовий та ін. / [упоряд., передм. Овдійчук Л.М.]. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 95 с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г.Квітки-Основ’яненка / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К. : Альтерпрес, 2005. — 297, [1] с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ’яненка : навч. посіб. / Ярослава Вільна. — К. : Логос, 2010. — 202 с.
Вільна, Ярослава Володимирівна. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: герменевтичний аспект : Автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.01.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 39 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06vyvoga.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Вільна, Я. В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ’яненка. // Літературознавчі студії. — К., 2004. — Вип. 11. — С. 435-438.
Гончар, О. Фольклоризм «Конотопської відьми» Григорія Квітки-Основ’яненка і розкриття внутрішніх причин падіння української державності. // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. — К., 2002. — С. 258-260.
Гончар, О. І. Григорій Квітка-Основ’яненко : Життя і творчість / [Відп. ред. С.Д.Зубков]. — К. : Наук. думка, 1969. — 362, [3] с.
Домаранський, О. Українська ментальність у художньому осягненні Г.Квітки-Основ’яненка : (На матеріалі повісті «Маруся»). // Наукові записки кафедри української літератури. — Кіровоград, 1995. — Вип. 1. — С. 23-34.
Калита, Н. Нація і мова у системі поглядів Г.Квітки-Основ’яненка. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 182-187.
Кормич, Н. В. Духовність героїні повісті Г.Ф.Квітки-Основ’яненка «Маруся». // Літературознавство, «Просвіта» і духовний ідеал українця. — Кривий Ріг, 1994. — С. 63-64.
Лаврієнко Т.Я. Морально-етичні концепти в творах Г.Ф.Квітки-Основ'яненка та американській літературі кінця XVIII - середині XIX століття: типологічні відповідності: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т.Я. Лаврієнко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ltystv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Самохвал, В. А. Квітка-Основ'яненко. "Конотопська відьма" / В. А. Самохвал // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 168-170.
Ткачук, М. Художній світ повістей «Конотопська відьма», «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка. // Наук. зап. — Тернопіль, 2007. — Вип. 1 (21). — С. 131-150.
Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка-Основ’яненко / Леонід Ушкалов. — К. : Техніка, 2012. — 119, [1] с. — (Серія ”Знамениті українці”)
Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка-Основ’яненко / Леонід Ушлаков. — К. : Техніка, 2012. — 119, [1] с.
Ушкалов, Леонід Володимирович. Він написав "Марусю" / Ушкалов, Леонід Володимирович // Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович. Українські повісті. - Х. , 2003. - С. 3-22.
Ятищук, Оксана Василівна. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : монографія / Оксана Ятищук.— Вид. 2-е, допов., переробл. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 178 с.
Ятищук О.В. Побут та звичаї українського народу в творчості Г.Ф.Квітки-Основ'яненка: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.В. Ятищук ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2009. — 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09yovtko.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека України для дітей. - Режим доступу: http://chl.kiev.ua/

.: Розділ: Література :: 26.03.2014 21.57.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.37069 seconds