Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44808  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему морально-психологічні аспекти роботи судді Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2009_20_17.pdf
https://stud.com.ua/31140/etika_ta_estetika/moralno_psihologichni_yakosti_suddi
https://studopedia.su/17_9786_moralno-psihologichni-osoblivosti-suddi.html
http://www.judges.org.ua/seminar5-1.htm
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Psykholohiia-sudovoi-diial-nosti-Posibnyk.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/avtoreferat_savchenko_1497207446.pdf
http://oaji.net/articles/2016/2258-1463479252.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlu_fps_2017_12_14.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/1444391019To be a Judge.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M911.pdf

– Марчак В.Я. Психологічні та етичні засади здійснення правосуддя // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, (Чернівці, 26–28 трав. 2004 р.). – Чернівці, 2004. – С. 128-133.
– Марчак В. Психологія суддівської діяльності: теоретичні та практичні аспекти : [доп. на Міжнар. наук.-практ. конф. “Нац. стандарти суддів. освіти: проф. психол. Підготовка”, 4 листоп. 2014 р.] / В. Марчак // Слово національної школи суддів України. - 2014. - № 3. - С. 105-111.
– Нестеренко А. М. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності суддів / А.М.Нестеренко // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. (17 верес. 2015 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. “Актуальна юриспруденція”. - Київ., 2015. - С. 172-180.
– Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності / О. К. Черновський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - Київ, 2009. – № 20. - С. 147-151.
– Гребеньков Г.В. Юридична етика / Г.В.Гребеньков, Д.П.Фіолевський. – Київ : Алерта, 2004. – С.106-137.
– Казміренко Л. І.Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів) / Л.І.Казміренко // Юридичний журнал. – 2006. - № 7. – С.31-35.
– Савченко Г. В. Професійно-психологічна підготовка суддів : навч.-метод. посіб. / Г.В.Савченко. – Київ : Горизонт, 2016. – 78 с.
– Чуева Е. Н. Психологическая культура как составляющая профессиональной компетентности судьи. Ч. 2 // Современные проблемы судоустройства и организации судебной деятельности в Российской Федерации : материалы Междунар. науч.-практ. конференции (Екатеринбург, 12-13 апреля 2012 г.). – Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2013, – С. 310-316.
– Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : монографія / Ю. А. Меліхова. – Харків : Право, 2015. – 224 с.
– Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні / О. Константий // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 57-66.
– Пчеліна О. Використання спеціальних знань в галузі психології у кримінальному провадженні / О. Пчеліна // Підприємництво, госп-во і право. - 2020. - № 7. - С. 365-370.
– Коновалова В. Моральні засади судочинства: стан і тенденції / В. Коновалова // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). - С. 178-184.
– Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посібник / В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2006. - 160 с.
– Шепітько В. Психологія судової діяльності: проблеми теорії та практики / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3 (38). - С. 161-169.
– Мельник М. Психолого-правові аспекти удосконалення професійної діяльності судді / М. Мельник, В. А. Ярошенко // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 6. - С. 27-29.
– Озерський І. В. Діяльність судді в кримінальному процесі України (психологічний аспект) / І. В. Озерський // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 10. - С. 32-35.
– Озерська А. В. Психологічні аспекти дій захисника, судді та прокурора в судовому процесі / А. В. Озерська // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 10. - С. 35-38.
– Дроздович Н. Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді / Н. Л. Дроздович // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.39. - Київ : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2008. - С. 557-560.
– Черновський О. К. Незалежність судді як психологічний чинник судової діяльності / О. К. Черновський // Незалежний суд - гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 трав. 2009 р.). - Чернівці, 2009. - С. 86-95.
– Радухівська Л. Л. Психологічний зміст діяльності судді в кримінальному судочинстві : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 - Юридична психологія / Л. Л. Радухівська ; наук. кер. В. В. Кощинець ; Національна академія внутрішніх справ. - Київ : [Б. в.], 2012. - 16 с.
– Шепітько В. Ю. Внутрішнє переконання судді: психологічні основи та проблеми формування / В. Ю. Шепітько // Шепітько В. Ю. Вибрані твори = Избранные труды / Валерій Шепітько. – Київ : Апостіль, 2010. - С. 514-519.

.: Розділ: Держава і право :: 28.10.2020 16.23.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.202633 seconds