Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43640
   


Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45321  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література по освіті Сарненського, Рівненського та Дубенського районів періоду першої половини 19 - другої половини 20 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Біла О. Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Біла // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2015_13_31
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область [Текст] : моногр. / Андрущенко В. П. [та ін.] ; за заг. ред. Р. М. Постоловського ; АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2010. — 383 с.
Вісин В. В. Освітня діяльність українських кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. В. Вісин // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 95-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_15
Гудовсек О. Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__13
Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби [Текст] : [монографія] / В. Доброчинська. — Рівне : Дятлик М., 2016. — 223 с.
Залужна А. Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Залужна, Я. Цецик // Емінак. — 2016. — № 2(2). — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2016_2(2)__4
Іванов С. Освіта на Волині в роки німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / С. Іванов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 154-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_60
Левенець М. В. Культурно-освітня діяльність на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. В. Левенець // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. — 2015. — Вип. 21(2). — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2015_21(2)__12
Марчук В. Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках [Електронний ресурс] / В. Марчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 75-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_16
Марчук О. Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2018. — Вип. 1. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2018_1_9
Марчук О. О. Використання архівних матеріалів про освіту на Волині у кінці XIX – на початку XX століття у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 1. — С. 87-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_1_14
Марчук О. Основні напрями виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волинського воєводства [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 1. — С. 206-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2020_1_26
Марчук О. Основні тенденції навчання та виховання дітей і молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії [Електронний ресурс] / О. Марчук // Молодь і ринок. — 2020. — № 1. — С. 111-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_1_23
Марчук О. Форми, методи та прийоми навчання і виховання дітей і молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії та Волинського воєводства [Електронний ресурс] / О. Марчук // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 6. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_6_17
Мащенко Н. В. Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки [Електронний ресурс] / Н. В. Мащенко // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 114. — С. 89-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_25
Омельчук В. Волинь як культурно-освітній слов’янський і український регіон [Електронний ресурс] / В. Омельчук, Ю. Токар // Нова педагогічна думка. — 2015. — № 1. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_1_22
Поніманська Т. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.) [Електронний ресурс] / Т. Поніманська, В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_57
Прищепа О. Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) [Електронний ресурс] / О. Прищепа // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2009. — Вип. 14. — С. 143-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_15
Сорочинська Т. А. Реформування системи педагогічної освіти Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін (1939-1958 рр.) [Електронний ресурс] / Т. А. Сорочинська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2014. — Вип. 3. — С. 176-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_35
Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 143-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_24_16

.: Розділ: Історія :: 30.03.2021 22.20.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208541 seconds