Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46658  
Софія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гужва О. П. Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу [Електронний ресурс] / О. П. Гужва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 8. — С. 12-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_8_3.
Зварич І. М. Міфологічна парадигма художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06 / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 36 с.
Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. С. Красюк ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.
Кулікова Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час [Електронний ресурс] / Л. Б. Кулікова // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 174-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_21.
Кулікова Л. До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології [Електронний ресурс] / Л. Кулікова // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 1. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_1_4.
Луканинець Р. В. Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів [Електронний ресурс] / Р. В. Луканинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 43. — С. 168-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_50.
Марковський Б. В. Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії [Електронний ресурс] / Б. В. Марковський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_1_7.
Матюхіна О. А. Вплив античності на культуру України [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_35.
Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 ; 10.01.05 / А. Є. Нямцу ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1997. — 34 с.
Пономаренко О. В. Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян [Електронний ресурс] / О. В. Пономаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2011. — Т. 19, № 21(2). — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2011_19_21(2)__4.
Семикрас Т. І. Місце міфологічного образу в науковій термінології [Електронний ресурс] / Т. І. Семикрас // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 33(1). — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(1)__49.
Смольницька О. О. Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси [Електронний ресурс] / О. О. Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 52-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_8.
Стоян С. П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / С. П. Стоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2002. — 170 с.
Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) [Електронний ресурс] / О. Турган // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 72-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_11.
Чорна Л. В. Щодо проблеми розуміння поняття «ідея» в античній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_33.
Чудовець В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії [Електронний ресурс] / В. Чудовець, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 151-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_92.
Шеремета І. (священик) Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських [Електронний ресурс] / І. Шеремета (священик), М. Цап’юк (протоієрей) // Волинський благовісник. — 2017. — № 5. — С. 337-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2017_5_26.

.: Розділ: Література :: 7.09.2022 09.36.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.229546 seconds